За сайта

Сайтът на Училището за бизнес компетенции е разработен със съдействието на redesign.bg