Въведение в DevOps

DevOps (от Development и Operations) е култура и практика на софтуерно инженерство, предназначени за бързо производство и деплоймънт в производствена среда на качествен софтуер. DevOps набляга на автоматизацията и мониторинга по време на всички стъпки на производството на софтуер: разработка, интеграция, тестване, деплоймънт, управление на инфраструктурата и мониторинг, като запазва фокуса върху целите на бизнеса.

DevOps цели по-кратки цикли на разработка и по-висока честота на деплоймънт на работещ софтуер в продукционната среда. Също така съкращаване на времето от правенето на промяна до доставяне на промяната в продукционната среда, като запазва високо качество на софтуера.

DevOps се стреми максимално да унифицира и автоматизира производството и оперирането на софтуера, обхваща множество дейности и използва разнообразни инструменти („вериги от инструменти“). Тук попадат инструменти за управление, преглед и обединяване на изходния код; за непрекъсната интеграция; за непрекъснато тестване и анализ на кода; за управление и утвърждаване на промяната и за деплоймънт в продукционна среда; за конфигуриране и управление на инфраструктурата; за следене на производителността и качеството.

Този курс има за цел да въведе участниците в DevOps културата, практиките и инструментите за автоматизация по жизнения цикъла на производството и оперирането на софтуер. Предназначен е да помогне за разбирането на DevOps стъпките, базовите процеси и важни практики и за избора на подход за въвеждане на DevOps.

За кого е курсът?

Курсът е предназначен за софтуерни инженери, тийм лидери на софтуерни екипи  и мениджъри, ангажирани с производството и оперирането на софтуер.

Теми

Какво е DevOps

DevOps – стъпки и предизвикателства

Code

Build

Test

Package

Release

Configure

Installation

Monitoring

DevOps, Agile и доставка на управлявани услуги

Практическа работа: изследване на примери, бизнес казуси и DevOps инструменти.

Продължителност и форма

2 дни, 16 учебни часа

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Цена

680 лв. без включен ДДС.

Специални отстъпки за ранно записване, повече от един участник от фирма и за вътрешнофирмени обучения.

Какво включва цената?

Обучение от преподаватели с реален опит в производството и оперирането на софтуер.

Учебна книга и ресурси.

Практическа работа.

Сертификат.

Кафе паузи и кетъринг.

 

 

Информация за изтегляне (PDF, 591.27 KB)