Валидиране на степен на професионална квалификация, професия и специалност

От 01 януари 2015г. Училище за бизнес компетенции предлага възможности за валидиране на степен на професионална квалификация, професия и специалност или част от професия и специалност въз основа на представени документи за преминати обучения, минал опит на различни работни позиции или участие в проекти с личен принос.

Лицензията на Училище за бизнес компетенции, издадена от НАПОО позволява да прилагаме процес на валидиране за следните степени на професионална квалификация, професии и специалности:

 • трета квалификационна степен,  специалности и професии
  • Индустрия, икономит
  • Търговия, икономист
  • Икономика и мениджмънт, икономист
  • Бизнес администрация, офис-мениджър,
  • Икономическа информатика, икономист-информатик,
 • втора квалификационна степен
  • Малък и среден бизнес, сътрудник,
  • Бизнес услуги, сътрудник,
  • Административно обслужване, офис-секретар,
  • Маркетингови проучвания, сътрудник,
 • първа квалификационна степен
  • Текстообработка, оператор на компютър.

Нашите свидетелства и удостоверения за придобити компетентности се признават от всички страни, с които България е сключила договор за взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации, включително в Европейския съюз.

Процесът на Валидиране на придобити знания, умения и опит включва:

1. Среща с консултант на Училище за бизнес компетенции за уточняване на целите и наличните компетентности.

2. Текуща работа за подготовка на портфолио с документи, подпомагана от персонален консултант.

3. Анализ и оценка на портфолиото от Комисия за оценяване и валидиране.

4. Приключване на процеса с краен изпит и издаване на документ за придобита степен на квалификация, професия и специалност или за компетентност по част от професия.

 

Информация за изтегляне (PDF, 322.69 KB)