В2В кампании за директни продажби

Продавате на фирми? Трудности с продажбите? Търговските кампании не са ефективни? Планирането на кампании трябва да се преосмисли!
Курсът представя проверен, постоянно подобряван и още по-ефикасен метод за планиране, провеждане и управление  на кампании за директни B2B продажби.

За кого е курсът?

Ръководители и собственици на фирми
Търговски и маркетингови екипи
Акаунт мениджъри и мениджъри на канали за продажба.
Дистрибутори и дилъри
Мениджъри на CRM системи
Инженери по продажбите

Теми

4 елемента на успеха.
Защо кампании? Алгоритъм за планиране, тестване, осигуряване, изпълнение, управление и анализ на кампания за директни продажби.
Планиране на B2B кампания за директни продажби. Стъпка по стъпка.

  • Дефиниране на целите и измерване на постиженията. Цели на база ROI.
  • Изготвяне на списък с проспектите. Профилиране на сегмента и контактите. Оразмеряване на списъка. Полезни инструменти. Подготовка на списъка за автоматизиране изпълнението на кампанията.
  • Стратегия на предложението. Техники и инструменти за създаване на подходящи предложения. Инструменти за предизвикване на интерес.
  • Стратегия на контактване. 5 про-активни канали за контакт с клиентите. Инструменти за проспектиране, създаване и реинженеринг на визията за покупка.
  • Криейтив. 3-те елемента на криейтива. Защо думите са важни? Позициониране и S.E.O. Проектиране на отличителите. Какво трябва да кажат на специалистите по криейтива инженерите.
  • Разузнаване с бой или как и кога да тестваме кампанията.
  • Конвейер на продажбите и диаграма на кампанията. Един или няколко конвейера? Натоварване на конвейера. Инструменти за моделиране и управление на конвейера на продажбите: CRM, Excel, open source, подръчни средства. Важни показатели на конвейера.
  • Обработване и диспечиране на отговорите на клиентите. Квалифициране. Продажби в група. Полезни инструменти.
  • Бюджетиране на кампанията на база ROI методи. Определяне таргетите на търговците.
  • Измерване на изпълнението на кампанията.
  • Сглобяване на комплекта инструменти в помощ на кампанията.
  • Разпределяне на ролите и отговорностите в екипа така, че максимално да се ползва капацитета на търговците.

Изпълнение на кампанията.
Анализ на кампанията.
Успешният B2B търговец.

Бизнес казуси

Изследване на план на B2B кампания.
Изследване на кампания за участие в търговско изложение.
Разработване на B2B кампания за директни продажби в интерес на Вашия бизнес.

Продължителност и формат

2 дни, 16 академични часа, присъствен семинар.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

390 лв. без ДДС. Цената е за 1 участник.

Какво включва цената?

Обучение от акредитиран преподавател.
Материали преди курса.
Учебна книга с всички презентации.
Примерен план на B2B кампания.
Примерен план за участие в търговско изложение.
Разработване на план за ваша кампания с подкрепата на преподавателя.
Сертификат
Кафе паузи и кетъринг.

Информация за изтегляне (PDF, 419.31 KB)