Управленски срещи

        Участвали ли сте в мениджърска среща за напредък по оперативни задачи,  в която водещият или един-двама доминиращи личности са блокирали цялото време?

                           Обичайно статусните управленските  срещи за актуално състояние  имат за цел да информират за прогреса, успеха и трудностите в дейностите на отделните екипи или функционални звена  в компанията. За да се постигнат целите на срещата е необходимо равнопоставено и пълноценно участие на ръководители на отделните екипи, звена и работни групи.  Когато срещата е ефективна, участниците са удовлетворени от получената и споделена информация. Постига се прозрачност и съпричастност. Засилва се мотивацията за участие и принос.

В международната практика подобни срещи се наричат „full hands meetings“, защото изискват  принос от всеки участник, представящ различен екип, отдел или самостоятелна работна група за изграждане на пълната картина на резултатите.

Чести проблеми на подобни срещи, които пречат на ефективността са:

  • лоша организация, липса на структура
  • атмосфера на „конкуриране“ между екипи и отдели
  • спад на динамиката на срещата поради рутина, мълчаливи, неангажирани участници,  които присъстват формално и „нямат новини“,  но в последствие се оказва, че имат спешна нужда от съдействие.

Еднодневният работен семинар предлага и упражнява практически подходи и техники, които структурират провеждането на управленски срещи за прогрес и помагат за изграждането на атмосфера, която ангажира участниците за личен принос. Отделя време и за дискусия с експериментиране на идеи за визуализиране на успехите и предизвикателствата в срещите по начин, който ги превръща в катализатор за учене и развитие в компанията.

Продължителност – 8 учебни часа

ТЕМИ

Работният семинар се провежда в условия на симулация на епизоди от оперативни срещи, редувани с обсъждане и въвеждане на техники за подобрена динамика.

1. Доверието между участниците в срещата – познаваме ли се добре?

Участниците прилагат две техники за изграждане на доверие и информираност  – „Лична карта“  и „Карти с асоциация за работния екип на всеки участник“. Очертават се профили на всеки участник и се идентифицират уникалните страни  на различните работни екипи.

2. Подготовката

Споделените истории от казуси и личен опит помагат да се осъзнаят ползите от усилията преди срещата за подготовка и ангажиране на всички участници за принос.

3. Цели и структура на управленските  срещи 

Темата предлага откъси от успешни и неуспешни мениджърски срещи, за да подпомогне изводите за потребност от ясни цели и структура, предварителна подготовка и преглед на провеждането след срещите.

С упражнения се експериментира структуриран подход към провеждането на статусни управленски срещи, взаимстван от японската техника „Канбан“ за управление на равномерни работни процеси.

4. Личностни особености на участниците в срещата

     Темата обсъжда проблеми, причинени от различния темперамент на участниците в срещите и идеи за преодоляването на типични, непродуктивни поведения  по време на срещите –  „мълчаливците“, които не споделят, „доминиращите“, които отнемат от времето на другите, „негативистите“, които отричат всяка идея, „неангажираните“, които духом не присъстват на срещата и др.

Обсъждат се: цели и очаквания, желано поведение и норми на поведение, предварителна подготовка на участниците за срещата.

4. Управленските срещи, като инструмент за учене  и развитие в организацията

Управленските срещи за актуално състояние и напредък в постигането на корпоративните цели могат да бъдат осъзнат полезен  инструмент в процеса на учене и развитие на хората в организацията. Разглеждат се идеи за разпространение и визуализация на полезните резултати, споделени или постигнати по време на срещите. Въвежда се и се упражнява инструмент „Учене чрез потока на обратните връзки“.

Цена на 1 участник – 180лв. без ДДС.