Управление на времето

1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

time chase

 

Курсът „Управление на времето“ помага за подобряването на личната ефективност на работното място. Въвежда и прилага в упражнения, казуси и ролеви игри техники за анализ, планиране, приоритизиране на дейности и оценка на постигнатото.

 

2. ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС

 

Курсът е подходящ за специалисти с различен обхват на отговорности. Той е първата стъпка към умението на мениджърите да управляват своето време, а след това и времето на другите. Ефективността на работа изисква да се работи в група с не повече от 20 души, разделени в подгрупи от 4-5 души.

 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

В резултат на обучението

  •  ще разбирате по-добре собствените работни навици и текущата  практика на организация на времето,
  • ще подобрите уменията си за планиране и приоритизиране на работните задачи,
  • ще оцените кои са най-честите източници на загуба на време,
  • ще  имате опит от техники за организация на времето и работните задачи,
  • ще познавате поведенчески техники за избягване на загубата на време,
  • ще разбирате кои са най-честите причини за стрес и подходите за справяне със стреса на работното място.

4. ЦЕНА  за еднодневния курс 180лв. без ДДС

 

Информация за изтегляне (PDF, 472.77 KB)