Управление на стреса на работното място

stress01

Какво ще ви даде този курс?

  • Разбиране на понятието „стрес“ и свързаните с това признаци, симптоми и индивидуални усещания;
  • Разграничаване на етапите в процеса на развитие на стреса и съпоставяне на позитивните и негативни аспекти в отделните етапи;
  • Причини за стрес на работното място;
  • Техники за управление на стреса;
  • Практически примери, казуси и ролеви игри  за илюстрация на въведените техники в курса.

За кого е предназначен този курс

  • Специалисти с различен обхват на професионални и организационни отговорности;
  • Екипни лидери.

Предварителни изисквания

Няма предварителни изисквания.

Разглеждани теми

1.      Разбирания за стреса – позитивни и негативни аспекти на стреса. Видове стрес 2.      Признаци, симптоми на стреса. Индивидуалното преживяване и състояние на стрес 3.      Предпоставки за преживяването на стрес –          Личностни фактори и нагласи; –          Организационни фактори – контекст на работната среда. 4.      Фази на стреса и разпознаването им –          Еустрес; –          Дистрес. 5.      Техники за управление на стреса

Продължителност и форма – Stress management

Програм 1 дeн. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения,  бизнес казуси и работна задача за личната практика. Всеки ден обхваща 4 блока с дължина 1:30 ч., разделени с кафе паузи и обедна почивка, както е показано на схемата:

Дължина 1:30 0:15 1:30 1:00 1:30 0:15 1:30
Блок 1 Кафе пауза Блок 2 Обедна почивка Блок 3 Кафе пауза Блок 4

 

Сертификат

На участниците се издава сертификат за придобита компетентност.

Цена

Базова цена за отделна регистрация: 180 лв. без ДДС. При повече от една регистрации от един Клиент цената зависи от брой обучения и брой участници. За вътрешнофирмено обучение – цена по договаряне с Клиента.

Какво включва цената?

Обучение от акредитирани преподаватели Учебна книга, упражнения, казуси Сертификат Кафе паузи Опция: кетъринг , учебни зали за работа в обща група за въвеждането на темите и в отделни групи по казусите и работните задачи.