Управление на организационна промяна

„Променяй се преди да ти се наложи да се промениш!“

Курсът “ Управление на промяната“ е насочен към специалисти с отговорности за управление на дейности и/или проекти, свързани с промяна в технологии, структури, инициативи за подобрение в работна среда.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА

 • да въведе термини, свързани с управлението на процеса на промяна в два аспекта: лична промяна и промяна в организациите,
 • да илюстрира с примери процесите на управление на ограничена и неограничена промяна, като следва практически подход за иницииране, планиране и затвърждаване на постигната промяна. Комбинирани са триетапният модел на Lewin и модел  ADKAR в примери за ограничена и неограничена промяна,
 • да запознае участниците в обучението и да упражни уменията им за прилагане на „инструментите“ за иницииране, планиране и стабилизиране на промяната,
 • да фокусира вниманието на управлението на съпротивата в процеса на преход на индивидуално ниво, на ниво група, на ниво цялата организация,
 • да създаде уловия за споделяне, обсъждане, дискусии, свързани с примери от личната практика, трудности и проблеми, както и успешни практики,
 • да демонстрира прилагането на техники за управление на промяна в два казуса:
  • за ограничена промяна – въвеждане на нов софтуер/ продукт и
  • за комплексна промяна – промяна в структурата на компанията.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Двудневно присъствено обучение – 16 часа.

Дистанционно обучение – 16 часа, включително:

  • 2 интерактивни уебинара за въвеждане в темите: „Лична промяна“, „Организационна промяна“ и „Управление на съпротивата“ и прилагане в кратки казуси,
  • самостоятелна работа с упражнения и казуси,
  • издаване на дигитален или печатен сертификат по избор.

ТЕМИ НА КУРСА

1. „Управление на лична промяна“.

Въвежда се и се коментира „кривата на реакцията при промяна“ на Елизабет Рос за човешкото поведение в ситуации на наложена промяна – страхове, съпротива и активно поведение.

2. Управление на организационна промяна (Lewin)

 • „размразяване“ – „събуждането“ на чувство за неотложност на промяната, комуникация със свързаните лица,
 • „преход“ – управление на процеса на промяна в двата му аспекта по модела ADKAR,
 • „замразяване“ –  анализ на постигнатото и научените уроци, затвърждаване на успеха и създаване на условия за необратимост; преминаване към оперативен режим на работа.

3. Илюстриране на процеса с примери от успешни практики на големи компании и упражняване на техники за управление на съпротива на различни етапи в процеса и на различни нива в организацията.

ПРАКТИКА

Анализ по Казуси за промяна с алтернативни сценарии според аудиторията: въвеждане на нов продукт/ излизане на нов пазар/ въвеждане на нова технология/ реинженеринг на дейности, процеси и смяна на структура.

Цена

Цена за обучение на един участник:

 • Присъствено 586 лв.
 • Он-лайн 508 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на група до 15 души – 2934 лв.

Цените са без включен ДДС.

Запознайте се с предоставеното видео за въведение в курса, като част от практиката на Училище за бизнес компетенции „Представяне за 1 час“.