Финанси за ИТ (On-line)

Разходите за ИТ могат да бъдат значителна част от общите разходи на предприятието. Разбирането на финансовите аспекти на ИТ е важно за бизнеса. Особено след бума на нови бизнес модели: софтуер като услуга, безплатна търсачка, безплатна електронна поща, софтуер като платформа, отворен код и много други.

Управлението на финансите в информационните технологии е част от общото управление на финансите и се основава на 3 процеса – ИТ бюджетиране, ИТ счетоводство и Таксуване за ИТ услуги. Оценките за възвращаемост на инвестициите в ИТ проекти или в информационна сигурност са важни за вземането на информирани решения.

Изисквания и препоръки към управлението на финансите в ИТ са дадени в международни стандарти и добри практики, като ISO 20000-1 IT Service management systems,  ITIL, PRINCE2 и ISO 27001.

Съвременните организации отделят все повече средства за ИТ. Разбирането на новите бизнес модели в ИТ индустрията, на подкрепящите ги финансови модели и доброто управление на финансите в ИТ могат да изведат вашата организация на ново ниво на зрялост и да се превърнат в конкурентно преимущество.

За кого е курсът?

Собственици и ръководители на ИТ организации

ИТ мениджъри

Мениджъри на ИТ проекти

Специалисти по финанси и счетоводство

 Теми

Въведение в управлението на финансите в ИТ

ISO 20000, ITIL, PRINCE2, ISO 27001 и управлението на финансите в ИТ

ИТ бюджетиране

ИТ счетоводство

Таксуване за ИТ услуги

Възвращаемост на инвестициите в ИТ проект. Бизнес казус на проекта.

Възвращаемост на инвестициите в информационна сигурност

Финансов анализ на бизнес модела на ИТ организацията

Внедряване и опериране на Управление на финансите в ИТ

Място и роля на финансовия мениджър в ИТ

Упражнения и бизнес казуси

Продължителност и формат

16 часа, 2 дни, онлайн семинар

Сертификат

Сертификат за придобита компетентност

Цена

Онлайн обучение – 520 лв.

Цената е без включен ДДС.

 

Информация за изтегляне (PDF, 479.04 KB)