Уебинар „Инженеринг на изискванията“

Уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

Инженерингът на изискванията е интердисциплинарна функция, която посредничи между областите на придобиващия и доставчика, за да установи и поддържа изискванията, които трябва да бъдат посрещнати от системата, софтуера или услугата.

Инженерингът на изискванията се занимава с откриването, извличането, разработването, анализа, определянето на методите за верификация, валидиране, комуникиране, документиране и управление на изискванията.

Уебинарът представя подхода към изискванията от перспективата на бизнеса, системите и софтуера. Обсъжда типични структури и синтаксис за документиране изискванията. Демонстрира Agile-практики за инженеринг на изискванията.

Продължителност

1 час. Начало 10.00.

За кого е подходящ този уебинар?

  • За хора, ангажирани с определянето на изискванията към системи, софтуер и услуги,
  • Бизнес анализатори,
  • Софтуерни инженери,
  • Дизайнери на услуги,
  • Проектни мениджъри,
  • QA-специалисти.