Уебинар „Ефективно документиране при производството на софтуер“

Уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

Професионалното производство на софтуер налага на всеки етап от жизнения цикъл на софтуера да се създават разнообразни документи: от изискванията към системата и спецификацията на изискванията към софтуера, през проектната документация и кода на софтуера, до ръководствата за потребителите и системните администратори.

Уебинарът представя типични документи и стратегии за създаването на документация при производството на софтуер.

Продължителност

1 час

За кого е подходящ този уебинар?

  • Ръководители на ИТ-организации,
  • Тийм-лидери на екипи, участващи в производството на софтуер,
  • Софтуерни инженери,
  • Проектни мениджъри,
  • Бизнес анализатори,
  • Технически писатели.