Техники за креативно мислене в екипа (сега и On-line)

Курсът е фокусиран върху систематичния подход и прилагането на богат арсенал от техники за креативно мислене при решаването на бизнес проблеми.

Представени са основни принципи и процес за решаване на проблеми. Разглеждат се множество техники за креативно мислене. Демонстрира се как се прилагат в различни етапи от жизнения цикъл на продукт/услуга и при вземане на решения.

За кого е курсът?

За лидери и членове на екипи, имащи потребност да подобрят личните си умения и да усвоят техники за креативно мислене.

За хора, които желаят да развият способностите си за решаване на бизнес проблеми чрез креативно мислене.

Теми

Систематичен подход към креативното мислене. Дивергентни и конвергентни техники.

Принципи за окуражаване генерирането на идеи в екипа.

Техники за креативно мислене и типичните им приложения.

Организацията на прилагането на креативно мислене в бизнес среда.

Практическа работа

10 симулациионни ролеви игри по използване на техники за креативно мислене в различни ситуации.

Език на обучението

Български.

За групи може и на Английски

Продължителност

2 дни (16 учебни часа).

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

380 лв.

Цената е за 1 участник и е без включен ДДС.

За вътрешнофирмени обучения цените се договарят.

Какво включва цената?

Обучение от преподаватели с реален опит в прилагането на техники за креативно мислене за целите на бизнеса.

Учебна книга, примери за прилагането на техники за креативно мислене.

Практическа работа в екип за усвояване на техники за креативно мислене.

Сертификат.

Кафе паузи и кетъринг.

Какво следва?

Препоръчваме Ви курсовете:

1. Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи.

2. Технически презентации и демонстрации.

3. Проектиране на пристрастяващи продукти.

 

Информация за изтегляне (PDF, 578.99 KB)