SMART цели, оценяване и обратна връзка за разгръщане на потенциала на организацията

Процесът на управление на изпълнението е критичен за постигането на избраните цели. 

SMART подходът, прилаган на всяка стъпка на процеса към дефиниране и съгласуване на работните цели, оценяване на напредъка и даване на мотивираща обратна връзка е силен инструмент за разгръщане на потенциала на компаниите.

 

th ==> Попадали ли сте в ситуация, когато оперативните цели не са поставени ясно?

==> Изпълнителите не знаят кои са приоритетите и конкретните очаквания за изпълнение и остават разочаровани, когато оценката им се разминава със собственото мнение за резулатат и поведение.

==> Имали ли сте случаи да провеждате разговор за негативна обратна връзка, в който се чувствате виновни?

==> Как ще реагирате, когато талантливият ви служител не приема вашите инициативи да го развивате кариерно?

==> Питали ли сте се как да делегирате задачи, без да създавате стрес за служителите?

Тези и много други въпроси са предмет на обсъждане на курса

SMART цели, оценяване и обратна връзка за разгръщане на потенциала на организацията

Курсът е предназначен за екипни лидери, оперативни мениджъри, проектни лидери, професионалисти на управленска позиция с ангажименти за управление и развитие на хората в организацията.

ТЕМИ

ДЕН 1

1. Работните планове – структура на екипни и индивидуални планове. Очертаване на SMART цели и ключови области на резултати КRA.

2. Проследяване и оценка на изпълнението. Обективни и субективни методи за измерване на количествени и качествени резултати. 360 градусова обратна връзка.

Прилагане на скали за оценка на резултат. Дефиниране на профили по степените на скалата.

3. Положителна и негативна обратна връзка. Комуникационни проблеми и допускани грешки

4. Индивидуални планове за подобравяне на компетентности за работна позиция

ДЕН 2

5. Талантите в компанията – как да се грижим, мотивираме и да ги ангажираме дългосрочно в компанията?

Индивидуални планове за развитие на таланти.

6. Процесът на делегиране – стъпка по стъпка

АКТИВНА РАБОТА В КУРСА

Структурата на курса вкючва кратки въвеждащи презентации, много групови дискусии, упражнения и анализи по казуси в екипи, ролеви игри.

Курсът е предназначен за вътрешнофирмени обучения, за да изгради общ език, споделена практика и инструменти между мениджъри, проектни и екипни лидери за работата с хората в компанията.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  1.5 дни

ЦЕНА  (Обсъжда се с клиента според броя на хората във вътрешнофирменото обучение и подготовката на специализирани казуси и упражнения)

Отворено обучение – 360лв. без ДДС.

ГРАФИК SMART goals, delegating and feedback 03