Ръководене сигурността на информацията

Сигурност на информацията

Информацията е важен актив на всяка организация. Опазването на сигурността на информацията е приоритетна задача за много организации.

Систематичното гарантиране на тази сигурност изисква лидерство и ангажимент на различните управленски и оперативни нива, ресурси, серия от специфични дейности по управление на свързаните с информацията рискове, компетентни хора, постоянно поддържане на рамката и мерките за информационна сигурност адекватни на промените в заплахите и бизнес средата.

Все повече организации по света постигат желаното ниво на сигурност чрез внедряване на Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 27001 Информационни технологии, Методи за сигурност, Системи за управление на сигурността на информацията, Изисквания.

Този курс е посветен на внедряването, функционирането, подготовката за сертифициране, организацията и провеждането на вътрешния одит, сертифицирането и поддържането на СУСИ.

За кого е курсът?

За професионалисти, които желаят да развият компетентности в разработването, внедряването, експлоатацията, организацията и провеждането на вътрешни одити, подготовката за сертифициране и поддръжката на СУСИ. Курсът осигурява и необходимите компетенции за участие в провеждането на вътрешни одити на СУСИ.

 Теми

Въведение в управленските системи на база ISO стандарти

Преглед на стандартите от фамилията ISO 27000

Преглед на стандартите ISO 31000 и ISO 27005 за управление на риска и на ISO 20000-1 ИТ Системи за управление на услуги

Иницииране на проекта за внедряване на СУСИ. Възвращаемост на инвестицията в информационна сигурност.

Планиране на внедряването на СУСИ

Оценка и третиране на риска за сигурността на информацията

Внедряване на контролите за сигурността на информацията

Опериране на СУСИ

Организация и провеждане на вътрешните одити на СУСИ

Прегледи от ръководството

Подготовка за сертификационен одит

Поддръжка на СУСИ

Цена

800 евро без включен ДДС

Специални отстъпки за ранно записване, група, фирмено обучение и студенти

Продължителност и форма

5 дни, 40 учебни часа

Интензивно присъствено обучение

Сертификационен изпит

В края на курса се провежда сертификационен изпит

 Сертификати

Всички курсисти получават сертификат за участие

При успешен резултат на сертификационния изпит курсистите получават сертификат за вътрешен одитор на СУСИ, издаден от Училище за бизнес компетенции.

 

Информация за изтегляне (PDF, 449.19 KB)