Ръководене на ефективни ИТ екипи

В повечето ИТ организации тийм лидерите израстват от вътре, като биват издигани от технически на тийм лидерски позиции. Обикновено те са с много добри технически компетенции, но е налице дефицит на необходимите за управлението на екипа „меки“ умения. Затова развитието на техническите умения с умения за работа с хора и екипна ефективност е критично.

Базовите „меки“ умения са важни, но екипите стават истински ефективни, когато ги надградят и прилагат в средата на съвременните практики за управление на екипи в ИТ и софтуерното инженерство.

Работата е в това, че съвременните методи за управление на ИТ екипи използват специфични концепции, принципи, методи, процеси, дисциплини, техники и поведения, които дават нов поглед и начин за прилагане на класическите меки умения в реалната практика.

Този практически семинар е посветен на развитието на уменията на тийм лидерите на ИТ екипи в четири области на оперативната работа: комуникация; управление на време, цели и приоритети; управление на изпълнението в условия на екипна динамика; подпомагане на екипната мотивация.

Представя се както класическият подход за ръководене на екип, така и перспективата на модерни практики за ръководене на ИТ екип, използвани в Agile, PRINCE2, Канбан, XP, Scrum и др.

За кого е курсът?

Проектни мениджъри, тийм лидери или специалисти, за които се планира да бъдат издигнати на тийм лидерски позиции. Хора с отговорности за управление и работа в екип.

Теми

Личен стил на комуникация и адаптиране към различните стилове за продуктивна комуникация в екипа и  организацията.

Управление на цели, време и приоритети.

ABC прозорец към екипността.

Мотивация в екипа

Практическа работа

Кратки тестове за самооценка на лични ценности, нагласи и възприятия, анализи по казуси, индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри и дискусии. Перспективите на добри практики за управление на ИТ екипи.

Продължителност и форма

Практически семинар с обща продължителност 16 часа, разпределение в 2 дни.

Език на обучение

Български или английски.

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

Семинарът е предназначен само за вътрешнофирмени обучения.

Цена за двудневно обучение за група  се договаря с Клиента.

Цена за отделна регистрация в двудневен курс – 340 лв. без ДДС.

Какво включва цената?

Предварително провеждане на срещи-интервюта с участниците.
Предварителни анкети за проучване на предизвикателства и затруднения в екипни взаимодействия и мениджърска/тийм лидерска роля за целите на настройването на дискусиите, казусите и ролевите игри в обучението.
Обучение от преподаватели с опит в мениджърски и тийм лидерски обучения и прилагането на техники за учене и развитие на мениджъри и екипи.
Ресурсна книга, включваща презентация, тестове, упражнения, казуси.
Практическа работа – индивидуална, в екипи и с цялата група за усвояване на техники за коучинг умения, за даване на обратна връзка, за оценяване на резултати и напредък, за вземане на решения и планиране на екипни дейности.
Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

 

Информация за изтегляне (PDF, 714.36 KB)