Проектиране на бизнес модели

Бизнес моделите са важни

Какво направи фирми като Amazon.com, Google, Apple, Wikipedia и Skype световни лидери и носители на промяната? Без съмнение – иновативните им бизнес модели.

Бизнес моделът е фундамент за дейността на всяка организация. Описва принципите за създаване, развитие и успешна работа на организацията. Представя как организацията създава стойност за своите клиенти, партньори, акционери, служители и за обществото. Важен е за по-доброто разбиране на представяне на бизнеса.

Имате действащ бизнес и искате да го подобрите? Или стартирате нов? Време е да се фокусирате върху важните неща. Време е за преосмисляне и проектиране на бизнес модели!

За кого е курсът?

Предприемачи и иноватори. Собственици и ръководители на фирми. Специалисти по маркетинг и бизнес развитие. Бизнес анализатори. Действащи и стартиращи организации.

Теми

Въведение в концепцията за бизнес модел

Business Model Canvass или платното, върху което рисуваме бизнес модела

Бизнес модели и стилове на правене на бизнес

Подходи за проектиране и представяне на бизнес модели

Управление на бизнес модели

Процесът на проектиране на бизнес модел – от „а“ до „я“

Практическа работа по проектиране на бизнес модели

Цена

400 лева без включен ДДС

Специални отстъпки за ранно записване, група, фирмено обучение, студенти и курсисти в Есенния семестър за мениджъри

Продължителност и форма

2 дни, интензивен присъствен семинар

Сертификат

Удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

Информация за изтегляне (PDF, 426.10 KB)