PRINCE2 ® Practitioner

Сертификационен курс PRINCE2 ® Practitioner

Училището за бизнес компетенции организира този курс в сътрудничество с Open Management Education Center – OMEC, Полша, акредитирана тренингова и сертифицираща организация. Курсът е акредитиран от Peoplecert.

За кого е курсът?

Членове на съвети на директорите, директори и управители на организации, които са членове на съвети за управление на проекти (Project Board Members), или мениджъри на проекти, организирани с методологията PRINCE2.

Теми

Предварителна подготовка

Предварителен прочит на пакет от учебни материали, които се предоставят на курсистите 2 седмици пред началото.

По време на семинара

Преговор и затвърждаване на терминология, принципи, теми и процеси на методологията PRINCE2. Множество подготвящи изпита упражнения и обсъждане на техните решения. Примерни сертификационни изпити и обсъждане на решенията. Домашна работа.

Сертификационен изпит

Цена

730 евро без ДДС

Специални отстъпки за ранно записване, група, фирмено обучение, студенти, покупка на пакет от сертификационни курсове PRINCE2 ® Foundation и PRINCE2 ® Practitioner

Продължителност и форма

17 учебни часа за подготовката в рамките на 2 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, примерни изпити и обсъждане на решения.

3 – 3 ½ часа сертификационен изпит в рамките на третия ден (това време включва и административни дейности).

За фирмени обучения или групи с по-високо ниво на предварителна подготовка е възможно сертификационният изпит да се проведе в края на втория ден.

Сертификат

Всички курсисти получават сертификат за участие.

При успешен резултат на сертификационния изпит, курсистите получават международно признат сертификат PRINCE2® Practitioner.

На успешно преминалите изпита се издава удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

Какво включва цената?

Материали за самостоятелна подготовка две седмици преди началото на присъствения семинар.

Учебни материали, упражнения, примерни изпити за подготовка за сертификационния изпит и обсъждане на решенията.

Сертификационен изпит и при успешно положен изпит PRINCE2® Practitioner certificate и удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

Сертификат за участие.

Кафе паузи и кетъринг.

https://www.sbc.bg/prince2-2017-practitioner-4/