PRINCE2 ® 2017 Foundation

Tutor-Led PRINCE2 ® 2017 Foundation Certificate

Училище за бизнес компетенции организира този курс в сътрудничество с Open Management Education Center – OMEC, Полша, акредитирана тренингова и сертифицираща организация. Курсът е акредитиран от Peoplecert и Project Management Institute (PMI).

PRINCE2® е регистрирана търговска марка на AXELOS Limited и се използва със съгласието на AXELOS Limited, като всички права са запазени .

Какво Ви предлагаме

  1. Курсистите могат да закупят книгатаMANAGING SUCCESSFUL PROJECTS WITH PRINCE2®  2017 Edition“ (НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) – официалният наръчник по управление на проекти с метода PRINCE2® на AXELOS Limited на английски език. Във всички случаи на курсистите се предоставя специално разработен материал, който да покрие и синтезира знанията от учебника.
  2. Предоставяне на материали в електронен вид за самоподготовка 2 седмици преди началото на курса, както и разпечатани материали, които са необходими за 3-дневното присъствено обучение.
  3. Подготвителен безплатен семинар/уебинар „PRINCE2 for less than 1 hour!“.
  4. Присъствен 3-дневен курс, воден от акредитиран лектор със сериозен индустриален и академичен опит в областта на управлението на проекти. Обучението е на английски език.
  5. Възможност за избор на дата за изпит.
  6. Обучение в по-малки групи, за да дадем възможност на всеки участник да комуникира с лектора и да зададе своите въпроси.
  7. Безплатно повторно участие в сертификационен курс PRINCE2 ® Foundation, при неуспех на сертификационния изпит, след заплащане само на такса изпит.
  8. Кетъринг през кафе паузите и обяд.

За кого е курсът?

Мениджъри на проекти,  членове на проектни екипи, ръководители на проектни организации и хора, които търсят професионално развитие в управлението на проекти, програми и портфолио от програми и проекти.

Теми

Въведение в PRINCE2

Що е проект? Направляване на бизнес промените чрез модела P3M3. Проект, програма, портфолио. Характеристики на проект.

Обзор на PRINCE2

Структура на PRINCE2. Принципи, теми и процеси на PRINCE2. Терминология.

Принципи на PRINCE2

7 принципа: Продължаваща икономическа обосновка, Учене от опита, Определени роли и отговорности, Управление чрез етапи, Управление чрез изключения, Фокус върху продукти и Адаптиране към средата на проекта.

Процесът за стартиране на проект

Какво може да се случи, ако игнорираме този процес? Мандат за проекта. Предпроектно проучване.

Теми на PRINCE2

Подробно изследване на всички теми на PRINCE2 – Бизнес казус, Организация, Качество, Планове, Риск, Промяна, Прогрес.

Процеси на PRINCE2

Процесен модел на PRINCE2. Подробно изследване на процесите на PRINCE2 – Стартиране на проект, Насочване на проект, Иницииране на проект, Контролиране на етап, Управление на доставката на продукт, Управление на границата на етап, Затваряне на проект.

Адаптиране на PRINCE2 към средата на проекта

Сертификационен изпит

 Продължителност и форма

25 учебни часа, 3 учебни дни.

1 1/2 – 2 часа за сертификационен изпит

Присъствено тридневно интензивно обучение на английски език.

Цени

Обучение PRINCE2 ® Foundation

Стандартна цена за обучението – 539 евро
Цена за ранно записване (поне 30 дни преди началото на курса) – 399 евро

Изпит PRINCE2 ® Foundation Examination

200 евро

Официален наръчник по управление на проекти с метода PRINCE2, издаден от английското правителство

Managing successful projects with PRINCE2®  2017 Edition – 85 британски лири плюс пощенски разходи по доставката

Всички цени са без включен ДДС

Специални отстъпки за група, фирмено обучение, студенти.

Сертификат

Всички курсисти получават сертификат за участие.

При успешен резултат на сертификационния изпит, курсистите получават международно признат сертификат PRINCE2® Foundation certificate. Този сертификат е изискване за сертифициране в ниво PRINCE2® Practitioner.

Информация за изтегляне (PDF, 634.42 KB)