Пътят на жената в Лидерството

   Logo 1 1 (4)

Жената – лидер е по-асертивна, убедителна,  има силна нагласа да довърши започнатото и по-склонна да поема риск“ 

Има ли място програма за жени-лидери, различна от общите програми за лидерство?

Изводът е направен в резултат на съвременно изследване проведено от консултантската фирма CALIPER /Принстън, Америка/ и публикувано през декември, 2014г. Обхваща демографски анализ и дълбочинни интервюта с 59 жени-лидери от едни от най-големите компании от Великобритания и САЩ, включително: Accenture, Bank of America, Deloitte & Touche, Deutsche Bank, The Economist Group, Enterprise Rent-A-Car, Ernst & Young, IBM, International Paper, Johnson & Johnson, Kohler, Lloyds TSB, Molson Coors и Morgan Stanley.

Създава ли жената-лидер нова парадигма в Лидерството? Какви са предизвикателставата в нейния път към Лидерството и как ги преодолява?

Отговорите ще намерите в специализираната програма за жени-лидери, предлагана от Училище за бизнес компетенции.

 

ЗАЩО ПРОГРАМА ЗА ЖЕНИ-ЛИДЕРИ?

Прегледайте интервюто за повече информация http://www.hrcafebg.eu/content

 

ЗА КОГО Е ПРОГРАМАТА?

Жени на мениджърска позиция или в своя кариерен път към   мениджърска позиция от линейно и средно ниво на мениджмънт.

ИМА ЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ?

Опит в управление на организационни, функционални, проектни, професионални екипи.

 

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ПРОГРАМАТА  ОТГОВАРЯ:

Ценности и мотивация на жената по пътя в Лидерството. Какво ни движи, какво ни пали в работата, кое ни зарежда?

 1.       Роли на жената – баланс между семейство, приятели, работа…..къде съм АЗ?
 2.       Кариерният път. Дали лидерството е неутрално по отношение на пола и защо толкова малък процент жени стигат до    най-високата позиция?
 3.      Лидерски подходи, основани на „женствено поведение“ и „мъжествено поведение“. Как да се адаптираме към различията?
 4.      Нагласи и очаквания към Лидера. Как се срещат личните ценности с тези на обществото, организацията  и   националната култура?
 5.      Жената и изкуството на комуникацията в лидерството. Как да  сме убедителни, да влияем и да градим доверие?
 6.      Жената и социалните мрежи. Как да утвърдим собствения бранд?

 

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

 • Фокус върху трите аспекта на Лидерствоторабота с хора, уменията за поставяне и постигане на цели и способност за влияние.
 • Учебна програма, в която темите са разпределени в 7 модула, провеждани в 5 присъствени учебни семинара, 4 виртуални екипни срещи и 1 заклчителен семинар за защита на екипни работни проекти.

ТЕМИ НА СЕМИНАРИТЕ

 1. Лична мотивация в кариерния път. Мобилизиране на силните страни
 2. Изкуството на общуването
 3. Изграждане на работни взаимоотношения и доверие. Следване на ролеви модел, коучинг и менторство
 4. Управление в действие
 5. Управление на промяната
 6. Екипни взаимодействия по пътя на жената в Лидерството – работни проекти
 7. Организация и управление на екипни взаимодействия във виртуална среда
 •  В края на всеки семинар се отваря „ИТ прозорец“ , който илюстрира съвременни технологии за по-ефективно управление.

Повече за програмата, учебните цели и екипа от преподаватели –The woman’s path to Leadership – program description

КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И НАТОВАРВАНЕТО В ПРОГРАМАТА?

Графикът на програмата включва 6 съботни семинара за присъствените модули, разпределени в 2 месеца.

Седмица 1 Седмица 2 Седмица 3 Седмица 4 Седмица 5 Седмица 5 Седмица 6 Седмица 7 Седмица 8 Седмица 8
Модул 1-присъствен семинар Модул 2-присъствен семинар Уебинар-45мин. виртуална класна стая Модул 3-присъствен семинар Уебинар-45 мин. виртуална класна стая Модул 4-присъствен семинар Уебинар-45мин. виртуална класна стая Модул 5-присъствен семинар Уебинар-45мин. виртуална класна стая Защита на екипни проекти

 

ЦЕНА

980лв. без ДДС за дневно съботно-неделно обучение /50учебни часа и 4 конферентни сесии/,

640 лв. без ДДС за вечерно обучение /30 учебни часа и 4 конферентни сесии/.

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

–          Учебен материал,

–           6 присъствени семинара и 4 виртуални сесии във виртуална класна стая,

–          Работна тетрадка с упражнения, казуси, тестове,

–          Ръководство за управление на виртуални срещи с упражнения за работа по време на уебинарите,

–          Презентации по модули,

–          Ръководство за работа с виртуална платформа,

–          Сертификат за ключова компетентност с кредити за междунроден сертификт по Лидерство и мениджмънт и Удостоверение за обучение по част от професия и специалност „Бизнес администрация“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………