OMLP Отворената платформа за учене в бизнеса – конференция

Open Mobile Learning Platform

Екипът на Училище за бизнес компетенции, като проектен лидер на международен проект OMLP – ОТВОРЕНА МОБИЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНЕ, организира събитие за представяне на продукта в резулат на проекта и обсъждане на приложимостта му за развитие на бизнеса и образованието.

 

Имамe удоволствието да ви поканим на 6 Юли 2017г от 12:30ч. в Дом на Европа на ул. ‘ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ’ 124 в София.

 

Програма на конференцията:

OMLP ОТВОРЕНАТА МОБИЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНЕ В БИЗНЕСА и образованието

Таргетирана аудитория – изпълнителни директори, оперативни мениджъри с отговорност за учене и развитие на персонала, предприемачи и специалисти от сферата на образованието

12:30ч- 13:00ч Регистрация

13:00ч- 13:20ч Откриване и официални гости

13:20ч- 13:50ч Представяне на двугодишния проект, партньорските организации, интелектуалните продукти и добавената стойност за потребителите

13:50ч- 14:30ч Представяне на мобилната апликация и учебното съдържание

14:30ч- 15:00ч Кафе пауза

15:00ч- 15:20ч Тенденции в мобилните апликации за учене

15:20ч- 16:00ч Обратна връзка от мениджъри на компании,  тестващи OMLP

16:00ч- 16:20ч Възможности за тестване, прилагане и развитие на OMLP.

16:20ч- Закриване на официалната част

16:20ч- 17:30ч Коктейл, обратна връзка и дискусии за бъдещи партньорства

В ролята си на координатор по проект 2015-1-BG01-KA204-014327 Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises (OpenMLP www.omlp.eu) финансиран по програма Еразъм + КД2 на ЕК, Училище за бизнес компетенции ЕООД в партньорство с 4 организации от Испания(Технологичен Институт на Канарските Острови), Португалия(Ментортек), Чехия(Бизнес Дамите от Прага) и Румъния(Билатерална Търговска Камара България Румъния), разработи мобилна апликация за учене насочена към нуждите на бизнеса.

В рамките на проекта консорциумът от партньори проучи кои са критичните знания за бизнеса в петте държави и ги адресира с курсове във формат подходящ за учене през мобилни устройства с операционна система Андроид, налични към  момента на английски език и в процес на превод на 5 езика /вкл. българки език/

  • Business viability  /Жизнени показатели на бизнеса/
  • Mentoring             /Менторинг/
  • Innovation initiatives /Иновации/
  • Budgeting           /Бюджетиране/
  • Networking       /Нетуъркинг/
  • Business communication /Бизнес комуникация/
  • Problem solving /Решаване на проблеми/
  • Digital competence /Дигитална компетентност/

В допълнение добавихме и инструмент, позволяващ да се опише подробно всеки бизнес модел или бизнес идея. Освен иновативния формат на доставяне на тези курсове на мобилни устройства навсякъде и по всяко време, ние променихме и самия процес на учене, скъсявайки интеракциите със съдържанието до продължителност подходяща за учене на ‘кратки порции’.

Създадените курсове и инструменти, адресиращи нуждите на бизнеса ще са свободни за достъп на всички актуални Андроид устройства и на езиците на проектния консорциум.

OMLP е приложима както за нуждите на МСП, така и за тези на големите компании с много служители и специфични вътрешни обучения.