Икономика и мениджмънт

Професионална квалификация

Специалност:   Икономика и мениджмънт

Професия: икономист, трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО

Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 9 и 12 месеца или по-кратко обучение по част от професия за избрани дисциплини от кандидата.

За кого е курсът?

За специалисти, отговорни за екип от хора без специална икономическа и управленска подготовка, за които е важно:

  • да могат равностойно да участват във вземането на управленски решения с ползването на финансова информация,
  • да развиват самостоятелен план за работа на своя екип с ясни цели за резултат и показатели за оценка на постигнатото,
  • да разбират  важните аспекти начовешките взаимоотношения на работното място, факторите с ефект върху мотивацията на хората в организацията, предпоставките за изграждане на доверие, отчитането на които отличават практиката на лидера в организацията,
  • да разбират системата от функции и роли на добрия мениджър, които го правят успешен в добавянето на стойност за бизнеса чрез хората.

Дисциплини

 

ДИСЦИПЛИНИ ЧАСОВЕ
Основни икономически знания за нефинансисти 120
Основи на търговското право 30
Основи на маркетинга и продажбите. 40
Съвременни методи за ефективна продажба. 45
Управление на проекти 60
Управление на персонала 40
Бизнес комуникации 30
Управление на работата и работното натоварване 30
Управление на времето и работа в екип 30
Практика на лидерството 30
Подобряване на ефективността на работни процеси и хора – подходи от добрата практика 140
Делова кореспонденция 45
Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP) 30
Работа с офис техника. 30
Маркетинг в интернет 30
Създаване на уеб-страница 45
Анализ на данни с PIVOT таблици 45
Трудово право 20
Английски език 120

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или 6м. при смесена форма с консултации.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

  • Продължителност при самостоятелно финансиране

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или по-кратко по част от професия

  • Продължителност при финансиране с ваучер от програма Ваучери за заети лица

12 месеца за пълна професия или 8 м. за част от професия

Цена 

2500 лв. Цената е без включен ДДС.

Какво включва цената?

Електронни учебни книги, интерактивни упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит

Семинари за преговор и подготовка за изпит.

Достъп до уеб-базирани ресурси в учебната ни платформа https://e-learning.bg

Обратна връзка от инструктор за уеб-базираните задания.

Държавен документ – свидетелство за професия и специалност „икономика и мениджмънт“ по стандарт на МОН.

Сертификационен изпит и сертификат ЕВС*L за трите нива А, В и С при успешно положени изпити.