Икономическа информатика

Професионална квалификация

Специалност: Икономическа информатика

Професия: Икономист-информатик, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможност да развиете кариера в областта на информационните технологии? Тази квалификация има за цел да подобри общото разбиране за основни модели и концепции в областта на управлението на информационните технологии, както и да подобри уменията, свързани с разработване на икономически модели и практическа работа с електронни таблици, създаване на уеб-страници и проектиране на бизнес процеси.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на икономическата информатика, като съчетават обучение в областта на информационните технологии, организацията и управлението на ИТ услуги с обучение в областта на икономиката.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения

Основи на търговското право

Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Основи на маркетинга и продажбите

Умения за ефективни продажби

Проектиране на съвременни бизнес модели с Business Model Canvas

Управление и работа с хора

Лидерство и мениджмънт

Специфични дисциплини за професията

Бизнес планиране

Управление на проекти и оценка на инвестиционни проекти

Финансово планиране

Управление на нивото на доставка на услуги за бизнеса /базирано на принципите на ITIL добра практика/

Управление на ИТ услуги

Управление на непрекъснатостта на бизнеса

Управление на информационната сигурност

Информационни технологии – PIVOT таблици, сценарийно планиране

Избираеми дисциплини

Управление на промяната

Ефективност на производството – 5S, Кайзен, JIT, лична ефективност

Създаване на Фейсбук страница и представяне в YouTube

Създаване на уеб-страница с WebPress

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или 6м. при смесена форма с присъствени консултации.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

  • Продължителност при самостоятелно финансиране

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или по-кратко по част от професия

  • Продължителност при финансиране с ваучер от програма Ваучери за заети лица

12 месеца за пълна професия или 8 м. за част от професия

Цена

1800 лв. или ваучер по програма „Аз мога повече!“ за обучение по професия „Икономист-информатик“ и специалност „Икономическа информатика“ за присъствена форма на обучение и

        905 лв. за изцяло дистанционна форма на обучение и консултации.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

 

Информация за изтегляне (PDF, 441.78 KB)