Икономическа информатика

Професионална квалификация

Специалност: Икономическа информатика

Професия: Икономист-информатик, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможност да развиете кариера в областта на информационните технологии? Тази квалификация има за цел да подобри общото разбиране за основни модели и концепции в областта на управлението на информационните технологии, както и да подобри уменията, свързани с разработване на икономически модели и практическа работа с електронни таблици, създаване на уеб-страници и проектиране на бизнес процеси.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на икономическата информатика, като съчетават обучение в областта на информационните технологии, организацията и управлението на ИТ услуги с обучение в областта на икономиката.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения, ИТ бюджет

Основи на търговското право

Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Основи на маркетинга и продажбите

Продажба на ИТ решения

Проектиране на съвременни бизнес модели с Business Model Canvas

Управление на ефективни ИТ екипи – adgile инструменти

        Умения за технически презентации и демонстрации на ИТ решения

Специфични дисциплини за професията

Бизнес план на ИТ проект и оценка на инвестиции

Управление на ИТ проекти

Техническа документация при производството на софтуер

Управление на нивото на доставка на ИТ услуги за бизнеса /базирано на принципите на ITIL добра практика/

Управление на непрекъснатостта на бизнеса и информационната сигурност

Информационни технологии – PIVOT таблици, сценарийно планиране

Избираеми дисциплини

Управление на промяна

Създаване на Фейсбук страница и представяне в YouTube

Създаване на уеб-страница с WebPress

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или 6м. при смесена форма с присъствени консултации.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

  • Продължителност при самостоятелно финансиране

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или по-кратко по част от професия

  • Продължителност при финансиране с ваучер от програма Ваучери за заети лица

12 месеца за пълна професия или 8 м. за част от професия

Цена

  • Присъствена форма – 1800 лв. или ваучер по програма „Аз мога повече!“ за обучение по професия „Икономист-информатик“ и специалност „Икономическа информатика“, с присъствени вечерни или дневни семинари в отделните дисциплини и продължителност 12 месеца.
  •   Дистанционна форма  905 лв. с бучение през уеб платформата е-learning.bg и една консултация по Скайп или на място за всяка дисциплина и продължителност 6 месеца за професия и специалност „Икономическа информатика“.

Какво включва цената?

  • Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели
  • Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в печатен или електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа
  • Присъствени учебни семинари за присъствена или смесената форма на обучение, или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата
  • Заключителен държавен изпит по теория и практика.

 

Информация за изтегляне (PDF, 441.78 KB)