GDPR Compliance

Училище за бизнес компетенции организира този курс в сътрудничество със СУИС ЕООД – специалисти по ISO-системи за управление и по информационна сигурност.

Курсът е предназначен за мениджъри и специалисти с отговорности относно защитата на личните данни.

Регламент № 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) ще се прилага от 25 май 2018 г. Той важи за всяка организация, която борави с лични данни под една или друга форма. Обхватът на личните данни е значително разширен, като изискванията на GDPR покриват всякакъв тип данни, които насочват към конкретно физическо лице – гражданин на Европейския съюз (име, ID, данни за местоположение, IP, cookie, медицински, финансови, физически, генетични, културни, социални и икономически данни).

Регламентът предвижда сурови наказания и санкции за несъответствие с новите правни разпоредби.

Участниците ще бъдат запознати с изискванията на GDPR и въздействието им върху бизнеса. Ще получат практически знания и умения относно прилагането на регламента, които да предпазят бизнеса от неблагоприятни последици. Ще научат за необходимите стъпки за привеждане на ISO системите за управление като  ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 и пр. в съответствие с изискванията.

Ще бъдат обсъдени ползите и възможностите, които създава Регламент (ЕС) 2016/679.

За кого е курсът?

Мениджъри от високи управленски нива.
Служители, отговорни за правното съответствие на дейността и за защитата на данните (Compliance and Data protection Officers).
Служители по сигурността.
Специалисти по информационна сигурност.
Хора, желаещи да повишат компетентността си в областта на новите изисквания на ЕС за защита на личните данни и практическите стъпки за внедряването им.

Теми

GDPR – Общ преглед – новости и тенденции за защита на личните данни. Обхват и изключения.

Личните данни като център на операциите. Принципи и законосъобразност на обработката.

Права на субектите на данни.

Основни права и задължения на администраторите/обработващите данни.

Сертифициране и кодекси за защита на данните.

Практически аспекти и етапи за внедряване на изискванията на GDPR.

Привеждане на ISO системите за управление на организацията (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000-1, …) в съответствие с изискванията на GDPR.

Практическа работа по анализ и оценка на риска за личните данни от перспективата на GDPR и по процеси и контроли за защита на личните данни.

Продължителност и форма

Семинар, който включва обучение и практическа работа.

2 дни, 16 учебни часа.

Език на обучението

Български

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Цена

540 лева без включен ДДС

Какво включва цената?

Обучение от квалифициран преподавател

Учебна книга, казуси, учебни ресурси

Сертификат за участие

Кафе паузи и кетъринг

Информация за изтегляне (PDF, 559.04 KB)