Финансов анализ (сега и On-line)

business-analysisЦели:

Да изгради ясно разбиране за различни  подходи към анализа на финансовата информация, в съответствие с целите на предприятието. Да илюстрира прилагането на техники за финансов анализ и показатели в процеса на вземане на управленски решения

 

Целева група:

Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти, ангажирани с планиране и контрол на дейността и  отговорни за вземане на финансово аргументирани оперативни решения.

Цена за еднодневен курс 180 лв. без ДДС

Цена за участие в двете части на курса – двудневно обучение, 360 лв. без ДДС

Предварителни изисквания:

Познаване на терминология, свързана с финансовите документи е предимство

 Форма на провеждане: Еднодневен присъствен курс за всяка от двете части на курса. Всяка от двете части е достъпна за отделно участие.

 

ТЕМИ НА КУРСА

Част 1

 1. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.1 Методи за анализ на резултатите – анализ в статика, анализ в динамика,   анализ чрез финансови показатели. Вътрешен и външен анализ.

1.2 Групи от показатели за анализ

– Ликвидност

– Рентабилност

– Производителност, управление на оборотен капитал – вземания, запаси,   задължения

– Задлъжнялост, финансов риск

– Пазарни показатели

1.3 Прилагане на бенчмарк

Част 2

2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕТО  И ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТЕН БЮДЖЕТ

2.1  Анализ на разходи и вземане на управленски решения

–          метод на Валидните разходи,

–          метод на Приноса,

–          метод на Равновесната точка.

Пълна програма на курса –  Financial analysis Parts 1-2

Комплект – учебна книга, презентация с примери,   упражнения и казуси, краен тест, както и издаването на сертификат за успешно завършен курс за всяка от частите – Част 1 Техники и показатели за анализ на финансови документи и Част 2 Техники за анализ в помощ на оперативното и проектно бюджетиране

При желание за сертификация с международен сертификат EBC*L Business economics, се заплаща допълнитена такса за изпит от 100лв. и се провежда сертификационен изпит за EBC*L – ниво А .