Excel – Практически приложения (курс за напреднали)

Цели на курса

 • Практическа подготовка за ползването на Ексел, като полезен инструмент в помощ на оперативната работа
 • Акцент върху използването на пълната функционалност на Ексел, в помощ на ефективната обработка на данни, визуализирането на резултати и създаването на добре оформени документи
 • Можете да избирате присъствена или дистанционна форма на обучение.

Подход за съдържанието

 • След предварителен входящ тест за ниво, подбор на практически теми, които са релевантни за курсистите.

За кого е полезен курсът?

Курсът предоставя много примери и упражнения, от полза за широк кръг от специалисти, както в сферата на администрация, логистика, маркетинг и продажби так и в сферата на финанси и операции.

Продължителност и цена

 • 45 учебни часа присъствено обучение, провеждано три пъти в седмицата в продължение на три седмици, по 5 учебни часа на занятие (17.00 – 20.30 или 18.00 – 21.30)
 • 250 лв. без включен ДДС за присъствена форма на обучение
 • 60 лв. без включен ДДС за дистанционна форма на обучение с три конферентни срещи.
 • Опция за Практика с 3 допълнителни видеоконферентни учебни сесии с допълнително заплащане 140 лева без ДДС.

Сертификат

 • Сертификат за придобита компетентност след успешно положен краен тест.

ГРУПИ ОТ ТЕМИ

 • Worksheets navigation,
 • Data entry, edition and formatting,
 • Built in functions and use of formulas,
 • Special finctions for maintaining high volumes of data, PIVOT tables,
 • Visualizing operational results with Charts

Пълна програма на курса можете да изтеглите от тук Excel course 2019 Topics