EBC*L – сертификация за успешни мениджъри

 

МЕЖДУНАРОДНА  СЕРТИФИКЦИЯ  ЗА  КОМПЕТЕНТНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА С ПРИЗНАНИЕ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

EBC*L, European Business Competence* Licence е утвърден международен стандарт за постигнати  компетенции в областта на бизнес икономиката, планирането, мениджмънта и лидерството.

 • Програмата се реферира, като «добра практика» в бизнес  обученията за индустрията и предприемачеството в доклади на Европейската комисия по образованието (2008, 2016, 2019).
 • EBC*L е първият сертификат от неформално обучение, чиито програми са част от системата на професионалното и висше образование в Европа с присъдени квалификационни степени в Европейската квалификационна рамка (EКР):
  • Диплома по мениджмънт EBC*L Сертифициран мениджър в системата за висше образование  (EКР ниво 5),
  • Професионален сертификат EBC*L Бизнес икономика в системата за професионални квалификации (EКР ниво 4).

Портфолиото от курсове  EBC*L включва както квалификационни програми за професионален сертификат и диплома, така и независими курсове за сертификация на мениджърска компетентност. При нас можете да изберете вариант за учене, развиване и сертифиkация според своите цели, време и възможности:

 1. Сертификация в отделна област на компетентност:

прог

Обучението и сертификацията и в трите нива на мениджърската програма създава цялостна подготовка по мениджмънт и успешно приключилите получават стойностния сертификат по общ мениджмънт:

Сертификатите за отделните нива на компетентност носят кредити в процеса на валидация за по-високо образователно ниво:

2. Международeн Професионален сертификат по Бизнес икономика (ниво 4 в Европейската рамка за професионална кваллификация EBC*L „Бизнес икономика“) и Диплома по мениджмънт (ниво 5 в Европейската квалификационна рамка за висше образование EBC*L „Сертифициран мениджър“)

Професионалният сертификат и Дипломата удостоверяват образователна степен с печат НКР (NVQ) в системата на националната квалификационна рамка на Австрия, Германия, съвместима с тази на Европа и България. Професионалният сертификат е задължително първо ниво в програмата за диплома по мениджмънт.

 

Дипломата по мениджмънт следва концепцията за краткия цикъл на висше образование (SCHE), като предоставя ползите на кратко интензивно обучение. Програмата осигурява баланс на основни теоретични знания и практически умения за диплома в системата на висшето образование.

 • Учебните материали са подготвени с много практически примери и са лесни за възприемане
 • Илюстрацията и прилагането на теорията в практически казуси дава възможност за систематична подготовка за изпитите.
 • Нивата ЕBC*L са сравними с фазите на кариерно развитие в компаниите.
 • Можете да избирате  дистанционна, смесена или присъствена форми на обучение. МОжете да избирате модулно обучение в различни семестри или последователно завършване на програмата в един семестър – пролетен, летен или есенен.

До момента в различните нива на програмата са сертифицирани над 800 български мениджъри и специалисти. Между тях са мениджъри от Овергаз Инк АД, Овергаз СиЕнДжи  АД, ОвергазМрежи АД, Общинска банка АД, Винпром Пещера ООД, Хюлет Пакард – България, Мобил Тел  АД, KЦМ АД, Клас Олио АД, Софарма АД, Адвент Груп, Информационно обслужване АД, Си Куест Рисърч енд Кънсълтинг ЕООД, Андромеда Софтуер ЕООД, Ипсос ЕООД, Немечек ООД, МТG Холдинг Груп, Къртис Балкан ЕООД, Виваком АД,  ОТП Лизинг ЕООД, Юро Пул Систем България ЕООД, Ес Ей Ти Хелт АД, Братя Хлебари ООД, Транслейт Плюс България ЕООД, Общинска банка АД, Атендия ООД,  Райфайзен банк, БТК ЕАД, Теза ЕООД и др.

Качеството на EBC*L програмите, предлагани от Училище за бизнес компетенции, като част от мрежата сертификационни центрове се оценява високо от президента на EBC*L International, г-н Виктор Михалич.