EBC*L – сертификационна програма за мениджъри

 

МЕЖДУНАРОДЕН  СЕРТИФИКАТ  ЗА  КОМПЕТЕНТНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА

EBC*L, European Business Competence* Licence се наложи, като международен стандарт за постигнати  компетенции в областта на бизнес икономика, бизнес планиране, мениджмънт и лидерство.

Програмата за бизнес компетентност е конструирана въз основа на проучените потребности на бизнеса в различни сектори – ИТ, ИКТ, Призводство, Търговия, Услуги, в сътрудничество между университети в Австрия, Германия и големи корпорации – Баер, Фолсваген, Т-мобайл. Достъпна е на повече от 20 езика  по света и се предоставя от международна мрежа от сертификационни центрове с централа EBC*L International във Виена, Австрия. За качеството на сертификация и съдържание на учебните цели се грижи научна комисия за бизнес компетенции с централа в Падерборн, Германия.

Програмата включва три  нива с различни области за подготовка и сертифициране на мениджърска компетентност, всяко с отделна програма и сертификация.

Обучението и сертификацията и в трите нива на мениджърската програма създава цялостна подготовка по мениджмънт и успешно приключилите получават стойностния сертификат по общ мениджмънт:

„EBC*L Сертифициран мениджър” – сертификат по общ мениджмънт, обединяващ трите области на сертифицирани знания и умения.

Сертификатите за отделните нива, както и сертификатът по Общ мениджмънт се издават от EBC*L International – Австрия и носят втори печат от научната комисия за бизнес компетенции в Европа със седалище Падерборн, Германия.

  • Учебните материали са подготвени с много практически примери и са лесни за възприемане, което дава възможност за подготовка и на уеб-базиран вариант за самоподготовка, за значително намаляване на времето и разходите на онези кандидати, които нямат възможност за участие в присъствена форма на обучение.
  • Добре развитата обучителна концепция в материалите дава възможност за систематична подготовка за изпитите.
  • Нивата ЕBC*L са сравними с фазите на кариерно развитие в компаниите.
  • Програмата е гъвкава в процеса на сертификация – отделните области на мениджърска компетентност могат да се сертифицират независимо едно от друго.
  • Програмата е посочвана, като «добра практика» в бизнес  обученията за индустрията от представители на Европейската комисия и като структура от нива и учебни цели, подходящи за различни етапи от кариерното развитие на специалистите.