Eмоционална интелигентност – уъркшоп от „Работилница за екипи“

За да се справяте в работна среда, освен задачата и процеса, за който отговаряте, трябва да поддържате продуктивни отношения  с колегите – подчинени, клиенти и преки ръководители.

training

ЗА  КОГО  Е  ПРОГРАМАТА

  • За ръководители на екипи и членове на екипи, за които е важно да разбират и управляват своите емоции, да разбират емоциите на другите и да поддържат професионализъм в работните си отношения.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  И  УСЛОВИЯ  ЗА  ВКЛЮЧВАНЕ В РАБОТАТА НА РАБОТИЛНИЦАТА

  • Еднодневен практически семинар.

ТЕМИ на Емоционална интелигентност в екипа

  • Разбиране на себе си
  • Разбиране на другите
  • Управление на хармонията в екипа с фокус върху социална опитност, личностно въздействие и визия за интеракцията
  • Неутрализиране на вредно поведение и разрешаване на конфликтни ситуации

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  РАБОТАТА

Разнообразие от индивидуални, групови и екипни дейности – тестове за самооценка, дискусии, упражнения, ролеви игри, обсъждане на казуси, брейнсторминг. Отделните активности имат за цел да демонстрират техники и инструменти в екипната работа, да обсъдят възприятията на участниците в различни практически ситуации, както и да стимулират споделянето на лична практика, опит и предизвикателства.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ Опит от работа в екип.

ЦЕНА

  • Индивидуална регистрация в отделен работен семинар – 180лв. без ДДС·
  • Регистрация в цялата програма Работилница за екипи –  980 лв. без ДДС
  • Цената включва – Наръчник с материали за практическата работа, участие в интерактивна практическа работа по темата, сертификат за участие, кафе паузи и кетъринг.

Регистрация на адрес office@sbc.bg с име на темата и телефон за контакти.