Ефективно документиране при производство на софтуер (сега и On-line)

Професионалното производство на софтуер налага на всеки етап от жизнения цикъл на софтуера да се създават и поддържат разнообразни документи: спецификация на изискванията към софтуера, проектна документация, описание на архитектурата на системата, програмен код, документация по спринтовете, тестови сценарии и резултати от тестове, дизайн на потребителския интерфейс, модели на бизнес процеси, ръководства за потребителите и системните администратори и пр.

Курсът е посветен на професионалното създаване на техническа документация при производството на софтуер. Има за цел да демонстрира мястото на документацията в процеса на производство на софтуер, типични категории документация, организацията на създаване и поддържане на документацията за вътрешните цели на компанията и за нуждите на клиентите и потребителите. Разказва за популярни платформи за управление на документацията в големи софтуерни проекти. Дава насоки за структурата на типични технически документи, за мотивиране на екипа от разработчици да произвежда качествена и използваема техническа документация. Разглеждат се множество примери.

За кого е курсът?

Мениджъри на софтуерни компании

Мениджъри на софтуерни екипи

Софтуерни инженери

Разработчици на техническа документация

Писатели на техническа документация

ИТ менжъри

Теми

Въведение в техническата документация при производството на софтуер

Интегриране на създаването и поддържането на техническа документация в процеса на разработка на софтуер

Типични категории технически документи

Типични структури на документи, използвани от софтуерните екипи

Типични роли при разработването на техническа документация

Инструменти за управление на документирането

Продължителност и форма

Семинар, който включва обучение и практическа работа

2 дни 16 учебни часа

Език на обучението

Български (Английски и немски – само за вътрешнофирмени обучения)

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Цена

980 лв. Цената е за един участник в присъствено обучение без ДДС

420 лв. Цената е за дистанционна форма на двуседмично обучение без ДДС

Какво включва цената?

Обучение

Учебна книга, примери и бизнес казуси

(Електронни материали – тестове, казуси, практически задания през уеб-базирана учебна платформа и 4 уебинара в двуседмично обучение във вариант на дистанционно обучение)

Практическа работа

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Кафе паузи и кетъринг за присъствена форма

 

Информация за изтегляне (PDF, 522.51 KB)