EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби

Искате ли да възприемете системен поглед към своята дейност, като добавите компетентност за анализ на пазарна позиция и отличаване на своите продукти и услуги за постигане на предимство? Искате ли да направите и „следваща стъпка“ към умения за подготовка на бюджет за проектна идея? Предлагаме ви сертификационен курс за надграждане на компетенции по бизнес планиране EBC*L Business planning – международно признат стандарт за бизнес образование. Приет е в повече от 30 държави.
Демонстрира експертиза за управление на бизнеса на международно признато ниво.