EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби

 

EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.

 

ebcl_stufen_logo

За кого е курсът?

За настоящи или потенциални ръководители на екипи или отдели,  или специалисти, които искат да развият компетентности за подготовка, контрол и оценка на бизнес планове и инвестиционни проекти, за ефективен маркетинг и продажби.

Теми                 Каталог на учебните цели EBCL_ниво_B_в03

 

Бизнес планиране

Терминология, структура и инструменти за подготовка на бизнес план. Анализ на добавянето на стойност. Анализ на бизнес-средата: PESTEL, STEEP, SWOT, портфолио-анализ. Принципи и практики в подготовката и защитата на бизнес план и проектно предложение.

Оценка и анализ на инвестиционни проекти

Финансово планиране, бюджетиране и инвестиционен анализ – развива компетенциите от EBC*L-Ниво А, но може да се започне директно,  ако курсистите имат определн опит в ползване на финансова информация. Упражняване на процеса на бюджетиране, като последователно се обсъждат елементите на оперативните и финансови бюджети.

Основни методи за статични и динамични оценки на инвестиционни проекти с много примери за затвърждаване на разбирането – BEP (метод на равновесната точка), ROI, NPV, IRR, Payback Period.

Маркетинг и продажби

Основни термини. Подходи и инструменти за анализ на пазарна среда. Модели за анализ на продукти/услуги/решения, клиенти, конкуренти и представяне на собствените продукти. Термини, свързани с търговски условия при договаряне на продажба на продукти. Типични дейности в конвейера на продажбите.  B2B продажби и Продажба на решения.

Продължителност и форма

40 учебни часа, разпределени в 4-6 седмици според формата на обучение – присъствена или дистанционна, допълнително   преговор и подготвка в двете части на сертификационния изпит след регистрация за изпит в двете части: Бизнес планиране, маркетинг и продажби и Финансово планиране и оценка на инвестиционни проекти.

Присъственото обучение комбинира 4 съботни дневни или 6 вечерни учебни семинара.

Уеб-базираното обучение включва 5 седмично последователно зареждане на учебни материали всяка седмица и два полудневни или вечерни присъствени преговорни семинара  за подготовка за двете части на сертификационния изпит.

Сертификат

zertifikat_b_eng_gr_neu

 

В края на курса се провеждат 2  сертификационни писмени  изпита с продължителност от час и половина  за  сертификат EBC*L ниво В (European Business Competence License “Basic Skills on Planning, Marketing and Sales”):

Част 1: Бизнес планиране, маркетинг и продажби

Част 2: финансово планиране, оценка и анализ на инвестиционни проекти

Всеки от изпитите трябва да бъде взет за издаване на сертификата.

Цена 

Провеждане на курс на български език:

 • Присъствена форма – 470 лв. без  вкл.ДДС
 • Уеб-базирано обучение – 205 лв. без вкл. ДДС
 • Изпитна такса – 150 лв. без  вкл. ДДС

Провеждане на курс и изпит на английски език:

 • Присъствена форма – 620 лв. без  вкл. ДДС
 • Уеб-базирано обучение – 285 лв. без  вкл. ДДС
 • Изпитна такса – 220 лв. без  вкл. ДДС

Забележка – При пропускане на изпитна сесия, платената такса за изпит остава без промяна в срок до два месеца след приключването на курса.

 

Какво включва цената?

 • Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит
 • Семинари за преговор и подготовка за изпит
 • Достъп до уеб-базирани ресурси
 • Обратна връзка от инструктор
 • Семинари за преговор и подготовка за изпити след регистрация за изпити. Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.