EBC*L–С Лидерство и мениджмънт

header_bg-1

 

EBC*L Ниво  C – Лидерство и мениджмънт

За кого е курсът?

Обучението е предназначено за действащи или потенциални ръководители, които искат да подобрят своите умения и подготовка за стратегическо и оперативно управление в зоните на общия мениджмънт, лидерството и мениджмънтa в организацията.

Курсът приключва със сертификационен изпит и международен сертификат при успех, който носи кредити за диплома ЕСМ European Certified Manager, обхващаща трите сертификата – ЕВС*L A Финанси за нефинансисти,  ЕВС*L В Бизнес планиране, маркетинг и продажби, инвестиционни оценки и  ЕВС*L С Лидерство и мениджмънт.

Модули         Каталог на учебните цели EBCL_ниво_С 

Бизнес среда

Бизнес среда на мениджмънта в организацията. Обзор на промяната във възприемането на мениджъра, като ефект от глобализацията на бизнеса. Пренасяне на фокуса от управление на резултати към баланс между управление на резултати и отношения. Анализ на съвременните промени в организационната структура, ефект на глобални пазари, работа с международни екипи и клиенти  и разширяване на възрастовия диапазон на активно работещ персонал.  Типове бизнес култура, стимулираща постигането на целите според индустрията.

Съвременна практика на ситуационното лидерство. Избор на стил на ръководене според факторите на бизнес средата, сложност на проекта/задачата,   зрялост на екипа и нивото на доверие между лидера и хората в екипа. Съвременни аспекти на лидерството в среда с динамика на целите – принципи на „agile“ лидерството.

Личността на Лидера и инструменти на Лидерството

Упражняване на лидерски умения, свързани с лична организация на времето и избора на цели и приоритети,  умения за комуникация и влияние, умения за мотивация и делегиране, увличане и въздействие. Личностни компетенции за  справяне с конфликти, вземане на решение и управление на промяна. Подходи за справяне със стрес. Упражняване на умения за дефиниране на работни планове и цели, проследяване на изпълнението, даване на текуща обратна връзка и оценка на изпълнението. Практика на „споделеното лидерство“.

Лидерът с ангажименти в управление на персонала

Принципи и инструментариум за управление на хората в организацията по жизнения цикъл на управление на персонала в организациите:

 • Набиране и подбор – планиране на потребности, длъжностна характеристика, анализ на документи, провеждане на интервю. Как да разпознаем потенциала на кандидата?
 • Интеграционни, въвеждащи програми на работното място, начални и междинни цели в пробен период.
 • Обучение и развитие на хората в организацията. Обучение на работното място и външни обучения, менторство и коучинг. Кариерно развитие.
 • Процес на оценка на изпълнението, подготовка и провеждане на срещи за оценка на изпълнението.
 • Важни елементи от трудово-правното законодателство, свързани с подготовката,  сключването и прекратяването на трудов договор.

Практика на лидерството

Анализиране на казуси и предизвикателства, описващи типични лидерски ситуации.

Теми

 • Избор на алтернативи за действие в ситуации на изолация и неприемане
 • Анализ на  подходи при демотивация в екипа, влошаване на изпълнението
 •         Интегриране на нов човек в екипа /ситуации с нов лидер в съществуващ екип/
 • Подходи към разрешаване на конфликти на работното място
 •         Споделено лидерство в съвременните проектни екипи
 • Управление на промяна  и др.

Продължителност и форма

Активности, разпределени в 5 седмици според темпа на учене и формата – присъствена или дистанционна.

Присъствена, която комбинира 5 учебни семинара в съботно-неделни дни или 6 вечерни, допълнително 2 вечерни или 1 дневен преговорен семинар за подготовка за изпит в 2 части.

Част 01 Въпроси за проверка на разбиране на концепции. техники и практики

Част 2 Анализ на комплексен казус за управление на промяна

Уеб-базирано обучение с последователно зареждане на учебни материали всяка седмица. 2 присъствени вечерни преговорни семинара  за подготовка  в двете части на изпита.

sample certificate C

Сертификат  В края на курса се провеждат два  сертификационни писмени изпита за  сертификат EBC*L ниво  С (European Business Competence License “Leadership and Management Skills”),   с продължителност от два часа в Част 1 Знания и умения за лидерство и мениджмънт и 1 час в Част 2 Анализ на казус от практиката. Сертификатът се  издава в Австрия от ЕBC*L International и носи втори печат от Европейска комисия за бизнес компетенции в Падерборн, Германия.

Всеки от изпитите в двете части трябва да бъде взет за издаване на сертификата.

Цена 

5 учебни съботни или неделни семинара /9.30ч до 14.30ч./ или 6 вечерни учебни семинара – 708 лв.без ДДС.

Уеб-базирано обучение  5 седмици – 328 лв. без ДДС

Допълнително се внася изпитна такса – 180 лв. без ДДС за двете части на изпита на български език, включваща

1 съботен семинар за преговор и подготовка за изпит или два вечерни за подготовка в двете части на изпита и провеждане на сертификационен присъствен изпит.

Забележка – При пропускане на изпитна сесия, платената такса за изпит остава без промяна в срок до двa месеца след приключването на курса.

Курсът и изпитите могат да се провеждат и на английски език. Цена на присъствен курс – 88O лв, цена на уеб-базиран курс 430 лв. и цена на сертификационен изпит в двете части 220 лв.

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит.
 • Присъствени учебни семинари или достъп до уеб базирано съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор, 1 дневен или два вечерни прасъствени преговорни семинара за подготовка за изпит.

Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.