EBC*L–A Финанси за нефинансисти

header_bg-1

EBC*L Ниво А – Финанси за нефинансисти

За кого е курсът?

За специалисти без специална икономическа подготовка, за които е важно да могат равностойно да участват във вземането на управленски решения с ползването на финансова информация.

Теми

Katalog_na_uchebnite_celi_EBCL_nivo_A

  • Разбиране на езика и термините на финансовите отчети
  • Управленски аспекти на разходите. Разходни центрове. Анализ на структура на разходи и разлики по сектори. „Принос“ на продукт, на услуга, на център на печалба.
  • Основи на финансовия анализ. Прилагане на показатели за ликвидност, рентабилност, производителност и задлъжнялост. Бенчмарк по индустрии
  • Въведение в търговското право

Продължителност и форма

30 учебни часа, разпределени в 4 седмици

  • присъствено обучение, в зависимост от вида – дневно или вечерно, комбинира 4 съботно/неделни учебни семинара, 1 съботен подготвителен семинар за изпит  или 4 вечерни занимания и  1 подготвителен семинар за изпит.

или

  • уеб-базирано едномесечно обучение с последователно зареждане на учебни материали всяка седмица и уебинари с жива връзка за въвеждане и упражняване на темите по модули. В последната седмица се провежда присъствен или уеб-базиран заключителен семинар за подготовка за изпит.

Сертификат

zertifikat_a_eng_neu

В края на курса се провежда сертификационен писмен двучасов изпит за  сертификат EBC*L Ниво А,  издаван в Австрия, подпечатан от Европейска комисия за бизнес компетенции в Падерборн, Германия.

Придобитият сертификат в ниво А носи кредити за признаване на курсове по Търговско право, Счетоводство и Финанси в първи курс на бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University,  UK предлагана от Висшето училище по мениджмънт, България.

Цена 

Обучение и сертификация на български език:

Присъствена форма: Цена за един участник €380

Уеб-базирано обучение: Цена за един участник €300

Изпитна такса: €90

Обучение и сертификация на английски език: 

Присъствена форма: Цена за един участник €440

Уеб-базирано обучение: Цена за един участник €340

Изпитна такса: €100

Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит

Семинари за преговор и подготовка за изпит

Достъп до уеб-базирани ресурси

Обратна връзка от инструктор

Сертификационен изпит и сертификат при успешно положен изпит