Дизайн на услуги

Услугите са фундаментални за всеки бизнес. Те са важни както за големите корпорации, така и за стартиращи фирми, които не разполагат със сериозен капитал.

Този курс представя:

 • Процес за дизайн на услуги, изграден върху дизайна на предложението за стойност за специфичен потребителски сегмент и на бизнес модела, който го произвежда и доставя.
 • Разнообразни практики, методи и техники, приложими по жизнения цикъл на услугата – от идеята за услугата до нейното „пенсиониране“.

За кого е курсът?

 • Дизайнери на ИТ-услуги;
 • Дизайнери на услуги;
 • Бизнес анализатори;
 • Специалисти по маркетинг;
 • Мениджъри, отговорни за дизайна на нови продукти и услуги.

Теми

Услуга. Защо всичко, което продаваме, може да бъде разглеждано като услуга.

Основни фази в дизайна на услуга. Дизайнерски-, Agile- и креативни методи и техники, приложими по фазите на дизайна на услуги.

Процесът за дизайн на услуги.

Дизайн на предложението за стойност за специфичен потребителски сегмент.

Дизайн на бизнес модела за производство и доставка на предложението за стойност да потребителския сегмент.

Дизайн на процесите за предоставяне на услуги.

Специфични процеси за доставка на управлявани ИТ-услуги.

Документиране на услугите.

Представяне на услугите. Каталог на услугите и неговите елементи.

Примери, бизнес казуси и практическа работа по дизайн на услуги.

Метод за обучение

 • Лекции и дискусии;
 • Реалистични примери и бизнес казуси;
 • Практически упражнения;
 • Covid-19 отговорно обучение водено от преподавател.

Продължителност

2 дни

Цена

Присъствено обучение – 840 лв.

Он-лайн обучение – 540 лв.

Цените са за един участник. В цените не е включен ДДС.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Език на обучение

Български или английски.

Преподавател

Огнян Дренски, магистър по математика

Директор, водещ преподавател и консултант на Училище за бизнес компетенции. Има повече от 30-годишен опит като софтуерен инженер, ръководител на проект, ИТ-директор, технически и изпълнителен директор в ИТ и технологични фирми. Сертифициран водещ одитор по ISO-системи за управление. Сертифициран проектен мениджър. Ръководи програмите на Училище за бизнес компетенции в областта на добрите практики и стандарти за управление на бизнеса и информационните технологии.