Дизайн на пристрастяващи продукти

Този практически семинар има за цел да помогне за разбирането на технологията за пристрастяване, цикъла на формиране на навици и етичното им прилагане за проектиране на пристрастяващи продукти и услуги.

За кого е курсът?

Дизайнери на продукти и услуги.

Маркетингови специалисти.

Софтуерни инженери, дизайнери на апликации, интерфейси и игри.

Специалисти по развитие на бизнеса.

Теми

Пристрастяващи продукти и услуги. Примери от материалния и виртуалния свят. Технология на пристрастяването. Продукти формиращи навици.

Що е навик. Как работят навиците. Цикъл на навика. Формиране на навици в индивида.

Технология за пристрастяване. Модифициран цикъл на навика и как дизайнерите го използват за проектиране на пристрастяващи продукти.

Проектиране на пристрастяващ продукт/услуга, стъпка по стъпка.

Дизайн на бизнес модела на пристрастяващ продукт/услуга.

Етично прилагане на технологията на пристрастяване.

Практическа работа.

Продължителност и форма

Семинар, който включва обучение и практическа работа по анализ на бизнес казуси и проектиране на пристрастяващ продукт/услуга.

2 дни, 16 учебни часа.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

630 лв. Цената е за един участник и е без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение.

Учебна книга с всички презентации, упражнения, примери, чек листи.

Практическа работа по проектиране на продукт/услуга.

Сертификат.

Кафе паузи, кетъринг.

Какво следва?

Участниците в този семинар често проявяват интерес към следните програми на Училище за бизнес компетенции:

Управление на промяната, чрез формиране или промяна на навиците на организацията.

Практически семинар, за това как технологията за формиране на навици може да се приложи за управление на промяната в организацията.

Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи.

Практически семинар за основни принципи, стратегии и графични рамки за решаване на проблеми и представяне на идеи с помощта на картинки.

Технически презентации и демонстрации.

Обучение и практикум по планиране, разработване, логистика и провеждане на презентации и демонстрации на сложни технически продукти.

 

 

Информация за изтегляне (PDF, 453.02 KB)