Бизнес администрация

Професионална квалификация

Специалност: Бизнес администрация

Професия: Офис мениджър, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на бизнес администрацията? Искате да развиете управленски компетенции и кариера на мениджър? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на бизнес администрацията

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения
Основи на търговското право
Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Основи на маркетинга и продажбите

Управление на услуги

Управление на информационната сигурност

Информационни технологии

Умения за ефективни продажби

Специфични дисциплини за професията

Управление на проекти

Работа с хора

Финансово планиране

Управление на времето, организация на ефективни работни срещи

Управление чрез цели

Лидерство и мениджмънт в организацията

Делова кореспонденция

Избираеми дисциплини

Бизнес английски език

Ефективност на производството – 5S, Кайзен, JIT, лична ефективност

Управление на персонала

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или смесена форма с присъствени консултации.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

  • Продължителност при самостоятелно финансиране

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или по-кратко 4 мес. по част от професия

  • Продължителност при финансиране с ваучер от програма Ваучери за заети лица

12 месеца за пълна професия или 8 м. за част от професия

Цена

2500 лв. Цената е без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

Бонус

Възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в нива А – Бизнес икономика, B – Маркетинг и продажби и C – Лидерство и мениджмънт

 

Информация за изтегляне (PDF, 440.52 KB)