AMSIS Practitioner

Архитектурно моделиране и симулиране на информационни системи

Архитектурният подход е ефективен инструмент, който помага на организациите да разберат по-добре собствената си структура и отношенията си с външния свят. Той е приложим при дизайна на корпоративната архитектура, разработването и поръчването на големи системи.

Учебната програмата на сертификата AMSIS Practitioner е следващо ниво в развитието на компетенциите на системни архитекти, успешно преминали сертификацията AMSIS Foundation. Фокусирана е върху езика за архитектурно моделиране ArchiMate и архитектурната рамка TOGAF. Осигурява придобиването на теоретични знания и практически умения за разработване и моделиране на архитектури със средствата и в средата на ArchiMate и TOGAF.

Курсистите имат възможността да разработят бизнес казус в с помощта на инструктор.

 За кого е курсът?

Собственици и мениджъри на ИТ компании. ИТ мениджъри. Бизнес анализатори и специалисти по бизнес моделиране. Професионалисти, работещи в областта на Enterprise-решенията или ангажирани с разработването на сложни софтуерни системи. Професионалисти, които търсят кариерно развитие като архитекти на корпоративни структури или на информационни системи.

Теми

Курсът е разделен на три части:

TOGAF

Въведение и практическа работа с архитектурната рамка TOGAF. Изследване на бизнес казуси. Връзка със стандарта  ISO/IEC 42010 Systems and software engineering – Architecture description.

ArchiMate

Въведение и практическа работа с езика за архитектурно моделиране ArchiMate.

Практическа работа

Прилагане на наученото върху реален казус от областта, в която курсистите работят.

Продължителност и форма

40 учебни часа, 5 дни.

Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, изледване на бизнес казус, прилагане на наученото в реален казус от областта, в която курсистите работят и сертификационен изпит.

 Сертификат

Курсистите получават сертификат за участие.

В края на курса се провежда сертификационен изпит. На успешно взелите изпита се издава сертификат AMSIS Practitioner.

Фирмени обучения

Ние предлагаме специален подход за фирмени обучения. Съгласуваме и разработваме бизнес казуси за архитектуа на системи от индустрията на клиента. Курсистите се обучават и разработват архитектура в позната за тях област на бизнеса.

Цена

1600 лв без ДДС

Цените за фирмени обучения се договарят отделно

Какво включва цената?

Обучение от акредитиран преподавател.

Учебна книга, упражнения, казуси.

Прилагане на наученото в реален казус.

Сертификационен изпит.

Сертификат за участие.

Сертификат AMSIS Practitioner за взелите изпита.

Кафе паузи и кетъринг.

Информация за изтегляне (PDF, 488.77 KB)