AgilePM® Practitioner

Сертификационен курс AgilePM® Practitioner

Училище за бизнес компетенции организира този курс в сътрудничество с Open Management Education Center – OMEC, Полша, акредитирана тренингова и сертифицираща организация. Курсът е акредитиран от APM Group Ltd и подготвя участниците за сертификационен изпит AgilePM® Practitioner.

За кого е курсът?

Членове на управляващи комитети и проектни съвети, ръководители на проекти, лидери на проектни екипи, системни архитекти, системни и бизнес анализатори, програмисти, специалисти по тестване на продукти, мениджъри по качеството, ангажирани с управлението на проекти специалисти от държавната администрация и хора, които търсят професионална развитие в управлението на проекти.

Теми

Предварителна подготовка

Предварителен прочит на пакет от учебни материали, които се предоставят на курсистите 2 седмици преди началото.

По време на семинара

По време на семинара – преговор и затвърждаване на терминологията, философията, принципите, ролите и процесите на AgilePM. Развитие на практически умения чрез решаване на множесто задачи. Примерен сертификационен изпит и обсъждане на решенията. Солидна подготовка за сертификационния изпит AgilePM Practitioner.

Сертификационен изпит

Цена

700 евро без включен ДДС

Специални отстъпки за ранно записване, група, фирмено обучение, студенти, покупка на пакет от сертификационни курсове AgilePM Foundation и AgilePM Practitioner

Продължителност и форма

2 дни, интензивен присъствен семинар.

Сертификационен изпит, който обикновено се провежда в края на втория ден.

AgilePM Practitioner еxam – 2 часа 30 минути + 40 мин административни дейности

Забележка: За курсисти, за които английският език не е майчин език, се осигурява допълнително време за изпита.

Сертификат

При успешен резултат на сертификационния изпит, курсистите получават сертификат AgilePM® Practitioner.

На успешно преминалите изпита се издава удостоверение за придобита компетентност по част от професия.

 

AgilePM е регистрирана марка на Dynamic Systems Development Method Limited.

Информация за изтегляне (PDF, 597.51 KB)