AgilePM® Practitioner (On-line)

Сертификационен курс AgilePM® Practitioner

Ние каним притежателите на сертификат AgilePM® Foundation да се включат в курса AgilePM® Practitioner,за да научат повече за това как да практикуват изкуството за управление на Agile-проекти. Обучението е под формата на семинар, който набляга на използването на метода в практиката. Упражненията са базирани на проектни сценарии и специфични задачи, които изследват как знанията за AgilePM® могат да бъдат прилагани за намирането на правилни и ефективни решения.

Всички упражнения използват стила на реални изпитни въпроси, базирани на таксономията на Bloom. Основната цел на това обучение е ефективна подготовка за сертификационния изпит AgilePM® Practitioner Exam.

Ползи за участниците

 • Възможност да придобият международно признат сертификат AgilePM® Practitioner;
 • Разширени знания относно теорията за управление на Agile-проекти;
 • Прецизирани умения за прилагане на придобитите знания в проектните реалности;
 • Развитие на изкуството за логическо и аналитично мислене в контекста на гъвкав проект;
 • Знания за процесите в Agile-проект;
 • Знания за продуктите, които доставя един Agile-проект;
 • Разбиране как да бъдат определени проектните роли в съответствие с AgilePM®;
 • Умения за прилагане на правилните инструменти при управлението на Agile-проект;
 • Подобряване на комуникационните умения;
 • Умения за дефиниране на изискванията на проекта в тяхната йерархия;
 • Знания за методите, които позволяват да се съкрати времето за изпълнение на проекта;
 • Запознаване с различни стилове за управление на проекти;
 • Разбиране на разликите между Waterfal- и Agile-управление на проект;
 • Умения за изграждане на взаимоотношения между организацията и ниво в проекта;
 • Умения за изграждане на сътрудничество между техническите и бизнес специалистите;
 • Умения за по-бързо и по-успешно внедряване на промените в организациите.

Метод за обучение

 • On-line, covid-19 отговорно, през надеждна платформа в интернет;
 • Представяне на сценарии на Agile-проекти;
 • Работа с екип и с изпитни въпроси;
 • Преглед и разширяване на теорията.

Език на обучението

Английски

Продължителност

10 часа

Цена

Цената на обучението и сертификационния изпит е €610. Цената е без включен ДДС.