AgilePM®/AgileBA® Foundation

AgilePM®/AgileBA® Foundation Certificate

Един курс – два сертификата!

Agile Project Management (AgilePM) е цялостен гъвкав метод за управление на проекти. Основан е на метода DSDM – един от първите напълно завършени методи за гъвкаво управление на проекти. Неговата най-нова версия 2.0 е база за този акредитиран сертификационен курс.

Agile Business Analysis (AgileBA) е същият гъвкав метод за управление на проекти, но видян от перспективата на Бизнес Анализатора. Този подход подробно разглежда бизнес казуса на проекта, осигуряването на успешна групова комуникация, техниките за моделиране и други специфични за бизнес анализа теми.

Това е нов уникален продукт, който позволява да се придобият два сертификата с участие само в един курс! Училище за бизнес компетенции организира този курс в сътрудничество с Open Managament Education Center – OMEC, Полша, като акредитирана тренингова и сертифицираща организация.

Какво Ви предлагаме?

 1. Комбиниран тридневен сертификационен курс AgilePM/AgileBA.
 2. Възможност да изберете един от двата или и двата сертификационни изпита:
  1. AgilePM Foundation Certification и/или
  2. AgileBA Foundation Certification.
 3. Подготвителен безплатен семинар/уебинар AgillePM for less than 1 hour!
 4. Възможност за безплатно повторно участие в курса, при неуспех на сертификационния изпит, след заплащане само на такса за изпит.
 5. Кетъринг за кафе паузите и обяд.

За притежателите на сертификат PMP, този курс носи 18-20 PDU.

 За кого е курсът?

Ние препоръчваме този курс на хора, изпълняващи роли в гъвкави проекти: Членове на управляващи комитети и проектни съвети, мениджъри на проекти, лидери на екипи, бизнес анализатори, програмисти, разработчици и тестери.

Курсът е полезен за организации, прилагащи гъвкавия подход, и за служители от техническите и бизнес отделите.

 Теми

Курсът обхваща философията, принципите, ролите и отговорностите, процеса и продуктите от гъвкавото управление на проекти в корпоративна среда. Здравите теоретични основи са подкрепени от множество упражнеиия, които позволяват на участниците да разберат как темпераментите, емоциите, комуникациите, груповите процеси, конфликтите и промените влияят на успешното изпълнение на проекта, когато се прилага гъвкавия подход.

Отделно от интензивното изучаване на AgilePM, AgilePM/AgileBA Foundation включва разширения, които са специфични за темите по бизнес анализ.

Обучението включва примерни изпити и тестове, които са за подготовка на кандидатите за двата сертификационни изпита.

 Сертификационни изпити

Участниците в курса могат да изберат да се явят на един от двата или и на двата сертификационни изпита от следващия списък:

 1. AgilePM Foundation Certification и/или
 2. AgileBA Foundation Certification.

Продължителност и форма

3 учебни дни, присъствено обучение на английски език.

1 1/2 – 2 часа за всеки сертификационен изпит.

Първият изпит обичайно се провежда в края на третия учебен ден, а вторият през деня, следващ обучението.

Цени

Комбиниран курс AgilePM®/AgileBA® Foundation

Стандартна цена 580 евро.

Изпит AgilePM® Foundation

 180 евро

Изпит AgileBA® Foundation

 180 евро

Всички цени са без включен ДДС.

Специални отстъпки за ранно записване (поне 45 дни преди началото на курса), фирмено обучение, студенти.

Сертификати

Всички курсисти получават сертификат за участие.

При успешен резултат на сертификационния изпит AgilePM Foundation, участниците получават сертификат AgilePM Foundation Certificate.

При успешен резултат на сертификационния изпит AgileBA Foundation, участниците получават сертификат AgileBA Foundation Certificate.

AgilePM и AgileBA са регистрирани търговски марки на Dynamic Systems Development Method Limited.

Информация за изтегляне (PDF, 808.00 KB)