AgileBA workshop

AgileBA Foundation Certificate and AgilePM upgrade to version 2.0

Този еднодневен семинар актуализира AgilePM знанията към версия 2.0 на метода. Очертава разликите и новата „голяма картина“ на целия процес.

Поставя фокуса върху перспективата на Бизнес Анализатора в изпълнението на гъвкави проекти.

Подготвя участниците за сертификационен изпит AgileBA Foundation Certification.

Училище за бизнес компетенции организира този курс в сътрудничство с Open Management Education Center – OMEC, Полша.

Какво Ви предлагаме?

1. Еднодневен семинар за професионалисти, притежаващи сертификат AgilePM Foundation, които желаят да развият компетентност в областта на Agile Business Analysis.

2. Актуализиране на AgilePM знанията към версия 2.0 на метода.

3. Подготовка за сертификационен изпит AgileBA Foundation.

4. При успешен резултат на сертификационни изпит, участниците получават сертификат AgileBA Foundation Certificate.

5. Кетъринг за кафе паузите и обяд.

Важно! На притежателите на сертификата PMP този курс носи 7 PDU.

За кого е курсът?

Ние препоръчваме семинара на хора, притежаващи сертификат AgilePM Foundation, които желаят да актуализират знанията си към версия 2.0 на метода и искат да развият компетентност за ролята Бизнес Анализатор в гъвкави проекти.

Семинарът е подходящ за хора и организации, прилагаши гъвкавия подход и търсещи международно призната сертификация по бизнес анализ.

 Теми

Семинарът покрива теми, специфични за ролята на Бизнес Анализатора в един гъвкав проект: разработване на бизнес казуса на проекта, успешна групова комуникация, техники за моделиране и пр.

Участниците решават и обсъждат примери, тестове, казуси и примерен сертификационен изпит.

Сертификационен изпит

Семинарът подготвя участниците за сертификационен изпит AgileBA Foundation.

Продължителност и форма

Един учебен ден, присъствено обучение на английски език.

1 1/2 – 2 часа за сертификационен изпит.

Изпитът обичайно се провежда на следващия ден след приключването на семинара.

Цени

Семинар Agile BA

190 евро.

Изпит AgileBA Foundation

180 евро.

Всички цени са без включен ДДС.

Сертификати

Всички участници получават сертификат за участие.

При успешен резултат на сертификационния изпит AgileBA Foundation, участниците получават сертификат AgileBA Foundation Certificate.

AgilePM и AgileBA са регистрирани търговски марки на Dynamic Systems Development Method Limited.

 Забележка – При пропускане на изпитна сесия, платената такса за изпит остава без промяна в срок до една следваща изпитна сесия за курса.

Информация за изтегляне (PDF, 542.56 KB)