AgileBA® Practitioner

Сертификационен курс AgileBA® Practitioner

Училище за бизнес компетенции организира този курс по Agile Business Analysis в сътрудничество с Open Management Education Center – OMEC, Полша, акредитирана тренингова и сертифицираща организация. Курсът подготвя участниците за сертификационен изпит AgileBA® Practitioner.

 За кого е курсът?

Курсът е за специалисти, изпълняващи роли в екипи за управление на гъвкави проекти (Agile-екипи). Фокусът е върху развитието на професионалната компетентност на бизнес анализаторите в Agile-екипа.

 Теми

Предварителна подготовка

Предварителен прочит на пакет от учебни материали, които се предоставят на курсистите 2 седмици преди началото на курса.

По време на курса

Преговор и затвърждаване на терминологията, философията, принципите, ролите и процесите на AgileBA. Развитие на практически умения чрез решаване на практически задачи. Примерен сертификационен изпит и обсъждане на решенията. Солидна подготовка за сертификационен изпит AgileBA® Practitioner.

Сертификационен изпит

 Цена

700 евро без включен ДДС.

Продължителност и форма

2 дни, интензивно присъствено обучение.

Сертификационен изпит, който се провежда в края на втория ден.

AgileBA® Practitioner Exam – 2 часа и 30 минути + 40 минути административни дейности.

Забележка: За курсисти, за които английският не е майчин език се осигурява допълнително време за изпита.

Сертификат

При успешен резултат от сертификационния изпит курсистите получават сертификат AgileBA® Practitioner.

AgileBA е регистрирана търговска марка на Dynamic Systems Development Method Limited.