Блог

/ Всичко от блога

Нов сертификационен курс по актуализирания PRINCE2

От 11 до 13 септември 2017 г. Училище за бизнес компетенции ще проведе сертификационен курс по актуализирания метод за управление на проекти PRINCE2.

PRINCE2 2017 е първата основна ревизия на PRINCE2 от 2009 г.

Какви са основни промени?

В средата на 2017 г. AXELOS публикува нова редакция на ръководството за PRINCE2 и актуализира изпитите за нивата Foundation и Practitioner. Новата версия на PRINCE2 потвърждава утвърдения подход на метода към управлението на проекти, заедно с цялостната му структура от 7 принципа, теми и процеси.

Основните промени в ръководството за PRINCE2 се характеризират с акценти върху:

  • приспособяването на PRINCE2 към нуждите на организацията  и на проектните среди;
  • принципите в основата на PRINCE2;
  • изясняване на връзката между темите и принципите;
  • преструктуриране на ръководството в частта „Теми“, за да могат да се дадат специфични примери за приспособяване на PRINCE2 към организацията и проектните среди;
  • практическото прилагане на метода и ръководството с много примери, съвети и подсказки.

PRINCE2 винаги и бил базиран на опита от реалния живот. Актуализираният PRINCE2 2017 също обединява ценно знание, придобито в практиката, и без съмнение осигурява практически, авторитетни и адекватни насоки за всеки, който управлява проектите в съвременната среда.

Какво означава актуализацията за вече сертифицираните ръководители на проекти?

Не се изисква ресертификация. За практикуващите PRINCE2 обаче се препоръчва да се запознаят с новото ръководство.

Подробна информация за промените можете да намерите на сайта на AXELOS – организацията, която поддържа метода PRINCE2 .