Calendar

Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Read More
Бизнес комуникация
Владеете ли "езика на бизнес комуникацията"? Как градите доверие сред колеги и бизнес партньори? Можете ли да адаптирате стила си на комуникация според "другата страна" в различни ситуации? Всичко това можете да обсъдите заедно с други участници в курса "Бизнес комуникация".
Read More
Excel – Практически приложения (курс за напреднали)
В рамките на 45 присъствени часа, курсът подготвя участниците за ефективно използване на възможностите на Ексел за организиране, анализи и визуализация на информация и работни резултати.
Read More
Проектиране и анализ на бизнес модели
Бизнес моделът е фундамент за дейността на всяка организация. Курсът е посветен на проектирането и анализа на съвременни бизнес модели. Представя важни концепции и подходи за проектиране, тестване, опериране и подобряване на бизнес модели с подходи за икономична иновация.
Read More
Ръководене на ефективни ИТ екипи
Меки умения за ръководители на ИТ екипи, надградени в перспективата на съвременни практики за управление в ИТ и софтуерното инженерство
Read More
Управление на промяната
"В усилията за промяна, културата идва последна, не първа!" Джон Котър Практиката в управлението на организационна промяна показва добри планове за техническите аспекти на промяната, свързани с новите задачи, процеси, технологии. Проблемите при въвеждането на промяната възникват, когато хората трябва да приемат и да се ангажират с процеса на въвеждане на промяната. Курсът "Управление на промяната" разглежда и двата аспекта в процеса на управление на промяна, като предлага подходи за избягване и преодоляване на риска от провал.
Read More
Кариерна карта. Разбиране и управление на мотивацията
  Разбирането на личната мотивация е първото условие за ангажиране на специалистите с атрактивна перспектива за развитие. Реализирането  и нивото на приноса им в организацията зависят от умението тази  мотивация да се управлява с промяната в опита и личните цели в кариерата.
Read More
Управленски срещи
Как да се организират управленските срещи, за да постигат информираност, фокус върху затруднения и да стимулират ангажиране за споделяне на опит? Как да се превърнат в средство за учене и развитие в компанията? Работният семинар предлага подходи и отделя време за експериментиране на различни инструменти от практиката на ефективните управленски срещи.
Read More
Excel – Практически приложения (курс за напреднали)
В рамките на 45 присъствени часа, курсът подготвя участниците за ефективно използване на възможностите на Ексел за организиране, анализи и визуализация на информация и работни резултати.
Read More
EBC*L – сертификационна програма за мениджъри
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТ ЕBC*L ? • За да сте подготвени за различните предизвикателства в кариерата на мениджъра, свързани с бизнеса, конкурентите, клиентите и работните отношения с колегите в организацията. • За да придобиете системен поглед за управлението на бизнеса и умения в прилагането на практически инструменти, даказани в добрата международна практика.
Read More
EBC*L–A Business economics
The EBC*L Level A certificate is one of the European Business Competence Licence certificates, internationally recognised standard for business education in more than 30 countries. It guarantees expertise to manage the business on an international level.
Read More
Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Read More
Финансов анализ
Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
Read More
Ефективно документиране при производство на софтуер
Професионално създаване и поддържане на техническа документация при производството на софтуер
Read More
EBC*L–В Business planning, marketing and sales
The EBC*L level B certificate is one of the European Business Competence Licence certificates, representing an internationally recognised standard for business education. This standard has been adopted in more than 30 different countries. It demonstrates an expertise in managing business on an internationally recognised level.
Read More
Проектиране и анализ на бизнес модели
Бизнес моделът е фундамент за дейността на всяка организация. Курсът е посветен на проектирането и анализа на съвременни бизнес модели. Представя важни концепции и подходи за проектиране, тестване, опериране и подобряване на бизнес модели с подходи за икономична иновация.
Read More
Ръководене на ефективни ИТ екипи
Меки умения за ръководители на ИТ екипи, надградени в перспективата на съвременни практики за управление в ИТ и софтуерното инженерство
Read More
EBC*L–С Leadership and management
The EBC*L level C certificate is one of the European Business Competences* Licence certificates internationally adopted in over 30 countries as business education standard. It demonstrates an expertise to manage business on an internationally recognised level.
Read More