Calendar

EBC*L–A Business economics
The EBC*L Level A certificate is one of the European Business Competence Licence certificates, internationally recognised standard for business education in more than 30 countries. It guarantees expertise to manage the business on an international level.
Read More
Техники за креативно мислене в екипа
"Всеки от нас има потенциал да бъде креативен. Единственият проблем е как този потенциал да бъде задействан!" (Пол Джонсън) Малките деца забелязват всичко, задават въпроси за всичко, искат да разберат защо и как се случват нещата около тях. Защо възрастните хора спират да забелязват? Как условията на работа, поставянето на задачите и работните отношения влияят върху креативността на индивида и на работните екипи? Как да стимулирате креативност в екипа, който ръководите? Тези и други въпроси се разглеждат в курса, като се упражняват техники, стимулиращи креативност на работни екипи.
Read More
Бизнес комуникация
Владеете ли "езика на бизнес комуникацията"? Как градите доверие сред колеги и бизнес партньори? Можете ли да адаптирате стила си на комуникация според "другата страна" в различни ситуации? Всичко това можете да обсъдите заедно с други участници в курса "Бизнес комуникация".
Read More
EBC*L–С Leadership and management
The EBC*L level C certificate is one of the European Business Competences* Licence certificates internationally adopted in over 30 countries as business education standard. It demonstrates an expertise to manage business on an internationally recognised level.
Read More
Управление на организационна промяна
"В усилията за промяна, културата идва последна, не първа!" (Джон Котър) Съществуват добри методологии за управление на техническите аспекти на промяната. Проблемите в процеса на промяна възникват, когато комуникирате промяната с хората, които трябва да приемат и да се ангажират с новата практика. В този курс ще чуете и упражните модели и техники за двата аспекта на процеса на бизнес промяна. Ще проверите личната си нагласа и ще обогатите познанието и опита си.
Read More
EBC*L–В Business planning, marketing and sales
The EBC*L level B certificate is one of the European Business Competence Licence certificates, representing an internationally recognised standard for business education. This standard has been adopted in more than 30 different countries. It demonstrates an expertise in managing business on an internationally recognised level.
Read More
Ръководене на ефективни ИТ екипи
Меки умения за ръководители на ИТ екипи, надградени в перспективата на съвременни практики за управление в ИТ и софтуерното инженерство
Read More
Ефективно документиране при производство на софтуер
Професионално създаване и поддържане на техническа документация при производството на софтуер
Read More
Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи
Решаването на проблеми и ефективното комуникиране на идеи са важни за всеки бизнес. Курсът е посветен на визуални техники, полезни при решаване на проблеми, представяне и обясняване на идеи.
Read More
Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Read More
EBC*L–С Leadership and management
The EBC*L level C certificate is one of the European Business Competences* Licence certificates internationally adopted in over 30 countries as business education standard. It demonstrates an expertise to manage business on an internationally recognised level.
Read More