Блог

/ Всичко от блога

Промяна на присъствените с дистанционни форми на обучение до края на месец април

Уважаеми клиенти,

Поради приетите мерки за ограничаване на публични събития до края на месец април, присъствените курсове от март и април, обявени в Календара ни ще бъдат предлагани в дистанционна форма през уеб-базираната ни платформа.

Графикът на семинарите се трансформира в график с продължителност от една до пет седмици според продължителността на присъствения курс. Включени са дистанционни упражнения, казуси, тестове и видеоконферентни срещи.

Всички обичайно предлагани дистанционни курсове са достъпни с индивидуален вариант на старт и самостоятелно обучение.