Календар

Ефективно документиране при производство на софтуер (On-line)
Професионално създаване и поддържане на техническа документация при производството на софтуер
Повече
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт (сега и On-line)
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership с признание в над 30 страни в Европа, а също в Азия и ОАЕ. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и приложимост в условията на смесени култури и глобални екипи /http// www.ebcl.eu/. Разнообразието от казуси и упражнения илюстрират мениджърски и лидерски ситуации, изискващи решения за практики в различни индустриални сектори: ИТ, ИКТ, производство, търговия, услуги.
Повече
Уебинар "Техники за креативно мислене и решаване на проблеми"
Принципи и техники за решаване на бизнес проблеми
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби (сега и On-line)
Имате ли бизнес идея за стартъп или за подобрения в бизнеса? Как да я развиете и аргументирате с Бизнес план? Как да отговорите на въпросите "Каква е ползата?", "Какъв е бизнес рискът?", "Каква е необходимата инвестиция?". Този курс ще ви подготви стъпка по стъпка за структурата и елементите на бизнес плана на вашата идея, така че да привлечете вниманието и да спечелите доверието за финансирането й. С този курс ще направите и "следваща стъпка" към кариерното си развитие с добавяне на международно сертифицирани компетенции за бизнес планиране. EBC*L Business planning е сертификат от портфолиото EBC*L с международно признание, стандарт за бизнес компетенции в мениджмънта.
Повече
Финанси за ИТ (On-line)
Курсът представя процесите за управление на финансите в ИТ, за пресмятане на ROI и ROSI за ИТ проекти, и за финансов анализ на бизнес модела на ИТ организацията
Повече
Ръководене на ефективни ИТ екипи (сега и On-line)
Меки умения за ръководители на ИТ екипи, надградени в перспективата на съвременни практики за управление в ИТ и софтуерното инженерство
Повече
Техники за креативно мислене в екипа (сега и On-line)
"Всеки от нас има потенциал да бъде креативен. Единственият проблем е как този потенциал да бъде задействан!" (Пол Джонсън) Малките деца забелязват всичко, задават въпроси за всичко, искат да разберат защо и как се случват нещата около тях. Защо възрастните хора спират да забелязват? Как условията на работа, поставянето на задачите и работните отношения влияят върху креативността на индивида и на работните екипи? Как да стимулирате креативност в екипа, който ръководите? Тези и други въпроси се разглеждат в курса, като се упражняват техники, стимулиращи креативност на работни екипи.
Повече
Уебинар "Управление на организационната промяна"
Повече
Икономика и мениджмънт
Професионална квалификация: Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: икономист, Трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 6 месеца или по-кратко обучение по част от проесия за избрани дисциплини от кандидата.
Повече
Бизнес администрация
Професионална квалификация в специалност "Бизнес администрация" за професия "Офис мениджър". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо за обучение с ваучер.
Повече
Уебинар "Реинженеринг на бизнес процеси"
Подход за драматично подобряване изпълнението на предприятието
Повече
Уебинар "EBC*L C Лидерство и мениджмънт"
The European Business Competences Licence - Level C - Management and Leadership
Повече
Дизайн на услуги (сега и On-line)
Повече
Управление на организационна промяна (сега и On-line)
"В усилията за промяна, културата идва последна, не първа!" (Джон Котър) Съществуват добри методологии за управление на техническите аспекти на промяната. Проблемите в процеса на промяна възникват, когато комуникирате промяната с хората, които трябва да приемат и да се ангажират с новата практика. В този курс ще чуете и упражните модели и техники за двата аспекта на процеса на бизнес промяна. Ще проверите личната си нагласа и ще обогатите познанието и опита си.
Повече
Реинженеринг на бизнес процеси (сега и On-line)
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Повече
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт (сега и On-line)
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership с признание в над 30 страни в Европа, а също в Азия и ОАЕ. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и приложимост в условията на смесени култури и глобални екипи /http// www.ebcl.eu/. Разнообразието от казуси и упражнения илюстрират мениджърски и лидерски ситуации, изискващи решения за практики в различни индустриални сектори: ИТ, ИКТ, производство, търговия, услуги.
Повече
EBC*L–A Финанси за нефинансисти (сега и On-line)
Какви са финансовите Ви цели? Как се справяте по отношение на конкурентите в сектора? Разбирате ли как финансовите KPI зависят от оперативните ви решения? Говорите ли "финансов език"? Ако искате да сте по-уверен в планирането и контрола на своя бюджет, на своите оперативни решения, включете се в курса ни EBC*L Business Economics ("Финанси за нефинансисти"). Ще разберете смисъла на финансовите термини и показатели в оперативната си работа. Ще разберете защо доброто управление на бизнеса се стреми към баланс между целите за висока печалба и целите за добра ликвидност. Ще упражните техники за анализ на разходи и прогноза за печалба. Курсът EBC*L - A (The European Business Competence* Licence) приключва с европейски сертификат, гарантиращ на притежателя си квалификация и умения да прилага финансово знание за целите на бюджети, анализ на продуктови разходи и проекти. EBC*L гарантира практическа експертиза, разпозната на международно ниво чрез мрежа от сертификационни центрове в 31 държави на 24 езика. Поради прозрачнността и стандартизирането на учебните цели и сертификация, EBC*L e акредитиран от международния бизнес.
Повече
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт (сега и On-line)
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership с признание в над 30 страни в Европа, а също в Азия и ОАЕ. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и приложимост в условията на смесени култури и глобални екипи /http// www.ebcl.eu/. Разнообразието от казуси и упражнения илюстрират мениджърски и лидерски ситуации, изискващи решения за практики в различни индустриални сектори: ИТ, ИКТ, производство, търговия, услуги.
Повече
Финансов анализ (сега и On-line)
Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
Повече
Уебинар Start-up!
Бизнес играта Start-Up! е специално проектирана за предприемачи, мениджъри и специалисти, които решават въпроси, свързани със стартиращи компании, развитие на бизнеса, дизайн на нови продукти и услуги.
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби (сега и On-line)
Имате ли бизнес идея за стартъп или за подобрения в бизнеса? Как да я развиете и аргументирате с Бизнес план? Как да отговорите на въпросите "Каква е ползата?", "Какъв е бизнес рискът?", "Каква е необходимата инвестиция?". Този курс ще ви подготви стъпка по стъпка за структурата и елементите на бизнес плана на вашата идея, така че да привлечете вниманието и да спечелите доверието за финансирането й. С този курс ще направите и "следваща стъпка" към кариерното си развитие с добавяне на международно сертифицирани компетенции за бизнес планиране. EBC*L Business planning е сертификат от портфолиото EBC*L с международно признание, стандарт за бизнес компетенции в мениджмънта.
Повече
Agile-лидер
Agile-лидерството е съвременният отговор за гъвкаво поведение на Лидера в отговор на предизвикателството да се работи в турбулентна бизнес среда. Развиването на мислене и навици за agile-лидерство преминава през трите нива на промяна в лидерското поведение: в работния екип, в мрежата от партньорства в процеса на доставяне на продукт и в цялата организация за развитие на хората и ръст на бизнеса.
Повече
Start-up!
Start-up! е бизнес игра, специално проектирана за мениджъри с отговорности за разработване и внедряване на нови продукти, услуги и решения
Повече
Бизнес администрация
Професионална квалификация в специалност "Бизнес администрация" за професия "Офис мениджър". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо за обучение с ваучер.
Повече
Икономика и мениджмънт
Професионална квалификация: Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: икономист, Трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 6 месеца или по-кратко обучение по част от проесия за избрани дисциплини от кандидата.
Повече
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт (сега и On-line)
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership с признание в над 30 страни в Европа, а също в Азия и ОАЕ. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и приложимост в условията на смесени култури и глобални екипи /http// www.ebcl.eu/. Разнообразието от казуси и упражнения илюстрират мениджърски и лидерски ситуации, изискващи решения за практики в различни индустриални сектори: ИТ, ИКТ, производство, търговия, услуги.
Повече