Календар

Технически презентации и демонстрации
Курсът има за цел да помогне за разбирането и прилагането на принципите, процеса и техниките за планиране, изготвяне и провеждане на технически презентации и демонстрации.
Повече
EBC*L–A Финанси за нефинансисти
Искате ли да разбирате "финансовия език", така че да участвате активно в разговори с финансистите на работното си място? Искате ли да разберете по-ясно какви разходи възникват във Вашата дейност и кои от тях подлежат на контрол и промяна? Искате ли да бъдете в състояние да планирате цели, които имат своите икономически аргументи? С този курс ще можете да защитавате необходимите разходи в дейностите, с които сте ангажирани и ще бъдете наясно как се формулират целите за печалба. Учебните цели в курса са разработени в съответствие с потребностите на бизнеса за икономическо знание и умения на специалистите, а сертификатът след успешното полагане на изпит EBC*L в Ниво А гарантира международно признание на компетенции, приети като добра практика за бизнес образование в повече от 30 държави в Европа и света.
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби
Сертификатът EBC*L Ниво B "Бизнес планиране, Маркетинг и продажби и оценка и анализ на инвестиционни проекти" е един от сертификатите на The European Business Competence* Licence - международно признат стандарт за бизнес образование. Приет е в повече от 30 държави. Демонстрира експертиза за управление на бизнеса на международно признато ниво.
Повече
Икономика и мениджмънт
Професионална квалификация: Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: икономист, Трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 6 месеца или по-кратко обучение по част от проесия за избрани дисциплини от кандидата.
Повече
Бизнес администрация
Професионална квалификация в специалност "Бизнес администрация" за професия "Офис мениджър". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо за обучение с ваучер.
Повече
Бизнес услуги
Повече
Малък и среден бизнес
Повече
Кариерна карта. Разбиране и управление на мотивацията
  Разбирането на личната мотивация е първото условие за ангажиране на специалистите с атрактивна перспектива за развитие. Реализирането  и нивото на приноса им в организацията зависят от умението тази  мотивация да се управлява с промяната в опита и личните цели в кариерата.
Повече
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership с признание в над 30 страни в Европа, а също в Азия и ОАЕ. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и приложимост в условията на смесени култури и глобални екипи /http// www.ebcl.eu/. Казусите и упражненията могат да бъдат подбирани според сектора на участниците в обучението.
Повече
Управление на промяната
"В усилията за промяна, културата идва последна, не първа!" Джон Котър Практиката в управлението на организационна промяна показва добри планове за техническите аспекти на промяната, свързани с новите задачи, процеси, технологии. Проблемите при въвеждането на промяната възникват, когато хората трябва да приемат и да се ангажират с процеса на въвеждане на промяната. Курсът "Управление на промяната" разглежда и двата аспекта в процеса на управление на промяна, като предлага подходи за избягване и преодоляване на риска от провал.
Повече
В2В кампании за директни продажби
Проверен и ефикасен метод за планиране и управление на кампании за директни B2B продажби.
Повече
PRINCE2 ® 2017 Foundation
Сертификационен курс по PRINCE2 ® 2017
Повече
Съвременни практики за учене и развитие в организациите
Можете да загубите времето си в очертаване на граници или можете да напредвате в живота си, като ги пресичате и изграждате мостове. Курсът е предназначен за мениджъри, тийм лидери и супервайзори, за които е важно да прилагат мотивационни инструменти за учене и развитие, и да постигат израстване на хората и на организациите.
Повече
Пътят на жената в Лидерството
Създава ли жената-лидер нова парадигма в Лидерството? Какви са предизвикателставата в нейния път към Лидерството и как ги преодолява? Това е фокусът на програмата за жени-лидери на Училище за бизнес компетенции. Програмата следва естествения път в развитието на жената в лидерска кариера, в началото на който стои личната мотивация и стремежът към баланс на лични и професионални цели. Програмата подпомага участниците си в развитието на лични ролеви модели за лидерско поведение, тестването им в среда на съмишленици и пренасянето им към работната среда в организациите, в които работят.
Повече
Ефективно документиране при производство на софтуер
Професионално създаване и поддържане на техническа документация при производството на софтуер
Повече