Календар

Финансов анализ
Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
Повече
EBC*L-С Лидерство и мениджмънт
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership с признание в над 30 страни в Европа, а също в Азия и ОАЕ. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и приложимост в условията на смесени култури и глобални екипи /http// www.ebcl.eu/. Разнообразието от казуси и упражнения илюстрират мениджърски и лидерски ситуации, изискващи решения за практики в различни индустриални сектори: ИТ, ИКТ, производство, търговия, услуги.
Повече
PRINCE2® Foundation (On-line)
PRINCE2® е метод за управление на проекти от всякакъв вид. Обучението по PRINCE2® e полезно за всяко лице, ангажирано с управлението на проекти. От корпоративното ръководство и борда на проекта, до проектните мениджъри и мениджърите на екипи.
Повече
Ръководене на ефективни ИТ екипи
Меки умения за ръководители на ИТ екипи, надградени в перспективата на съвременни практики за управление в ИТ и софтуерното инженерство
Повече
Бюджетиране
Умеете ли да планирате бъдещата дейност с отчитане на различните оперативни и капитални разходи, които ще се наложи да направите? Познавате ли предизвикателствата и проблемите в процеса на бюджетиране? Този курс ще въведе практически подходи, ще разкрие практики в различни сектори и ще обясни аргументите на алтернативните подходи в планирането.
Повече
EBC*L Бизнес икономика (професионален сертификат, ЕКР 4)
Професионален сертификат EBC*L Бизнес икономика -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 4
Повече
EBC*L Сертифициран мениджър (диплома, ЕКР ниво 5)
Диплома по мениджмънт EBC*L Сертифициран мениджър -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 5
Повече
EBC*L Бизнес икономика (професионален сертификат, ЕКР 4)
Професионален сертификат EBC*L Бизнес икономика -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 4
Повече
EBC*L Сертифициран мениджър (диплома, ЕКР ниво 5)
Диплома по мениджмънт EBC*L Сертифициран мениджър -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 5
Повече
Front-End Crash Course - React
Frontend Crash Course - React, специално проектиран за бързо навлизане в разработването на потребителски интерфейси с React
Повече
Back-End Crash Course - PHP
Back-End Crash Course - PHP, специално проектиран да помогне за максимално бързото навлизане в разработването на софтуер с PHP
Повече
Back-End Crash Course - C/C++
Back-End Crash Course - C/C++, специално проектиран да помогне за максимално бързото навлизане в разработването на софтуер със C/C++
Повече
Back-End Crash Course - Java EE
Back-End Crash Course - Java EE, специално проектиран да помогне за максимално бързото навлизане в разработването на софтуер с Java EE
Повече
Икономическа информатика
Професионална квалификация в специалност "Икономическа информатика" за професия "Икономист-информатик". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч. часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини.
Повече
EBC*L Бизнес икономика (професионален сертификат, ЕКР 4)
Професионален сертификат EBC*L Бизнес икономика -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 4
Повече
EBC*L Сертифициран мениджър (диплома, ЕКР ниво 5)
Диплома по мениджмънт EBC*L Сертифициран мениджър -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 5
Повече
EBC*L Бизнес икономика (професионален сертификат, ЕКР 4)
Професионален сертификат EBC*L Бизнес икономика -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 4
Повече
EBC*L Сертифициран мениджър (диплома, ЕКР ниво 5)
Диплома по мениджмънт EBC*L Сертифициран мениджър -- Европейска квалификационна рамка -- Ниво 5
Повече