Календар

Техники за креативно мислене в екипа
Всеки ли може да бъде креативен? Защо не винаги креативната идея води до иновация? Има ли работната среда влияние върху креативността на индивида и екипите? Как да стимулирате креативност в екипа, който ръководите? Тези и други въпроси се разглеждат в курса, като се упражняват техники, стимулиращи креативност на работни екипи.
Повече
Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Повече
Agile лидер
Agile лидерството е съвременният отговор за гъвкаво поведение на Лидера в отговор на предизвикателството да се работи в турбулентна бизнес среда. Развиването на мислене и навици за agile лидерство преминава през трите нива на лидерско поведение: в работния екип, в мрежата от партньорства в процеса на доставяне на продукт и в цялата организация за развитие на хората и ръст на бизнеса.
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби
Искате ли да възприемете системен поглед към своята дейност, като добавите компетентност за анализ на пазарна позиция и отличаване на своите продукти и услуги за постигане на предимство? Искате ли да направите и "следваща стъпка" към умения за подготовка на бюджет за проектна идея? Предлагаме ви сертификационен курс за надграждане на компетенции по бизнес планиране EBC*L Business planning - международно признат стандарт за бизнес образование. Приет е в повече от 30 държави. Демонстрира експертиза за управление на бизнеса на международно признато ниво.
Повече
Бюджетиране
Умеете ли да планирате бъдещата дейност с отчитане на различните оперативни и капитални разходи, които ще се наложи да направите? Познавате ли предизвикателствата и проблемите в процеса на бюджетиране? Този курс ще въведе практически подходи, ще разкрие практики в различни сектори и ще обясни аргументите на алтернативните подходи в планирането.
Повече
Кариерна карта. Разбиране и управление на мотивацията
  Разбирането на личната мотивация е първото условие за ангажиране на специалистите с атрактивна перспектива за развитие. Реализирането  и нивото на приноса им в организацията зависят от умението тази  мотивация да се управлява с промяната в опита и личните цели в кариерата.
Повече