Календар

Икономика и мениджмънт
Професионална квалификация: Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: икономист, Трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 6 месеца или по-кратко обучение по част от проесия за избрани дисциплини от кандидата.
Повече
Икономическа информатика
Професионална квалификация в специалност "Икономическа информатика" за професия "Икономист-информатик". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо по "Аз мога повече!"
Повече
EBC*L–A Финанси за нефинансисти
Говорите ли "финансов език"? Разбирате ли колегите от финансовия отдел, когато обсъждат бюджети, цени или предложения за подобрения и проекти? Искате ли да разберете по-ясно какви разходи възникват във Вашата дейност и кои от тях подлежат на контрол и промяна? С този курс ще можете да планирате необходимите разходи за дейности, с които сте ангажирани и да ги аргументирате с езика на финансите. Международният сертификат, след успешно полагане на изпит EBC*L в Ниво А , ще ви гарантира международно признание на компетенции, приети като добра практика за бизнес образование в повече от 30 държави в Европа и света.
Повече
Бизнес комуникация
Владеете ли "езика на бизнес комуникацията"? Как градите доверие сред колеги и бизнес партньори? Можете ли да адаптирате стила си на комуникация според "другата страна" в различни ситуации? Всичко това можете да обсъдите заедно с други участници в курса "Бизнес комуникация".
Повече
Финансов анализ
Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
Повече
Ефективно документиране при производство на софтуер
Професионално създаване и поддържане на техническа документация при производството на софтуер
Повече
Бизнес администрация
Професионална квалификация в специалност "Бизнес администрация" за професия "Офис мениджър". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо за обучение с ваучер.
Повече
EBC*L–С Лидерство и мениджмънт
Искате ли да получите практически ориентирано обучение в областта на мениджмънта и лидерството? Предлагаме ви сертификационното обучение EBC*L /European Business Competence Licence/ в Ниво C - Management and Leadership с признание в над 30 страни в Европа, а също в Азия и ОАЕ. Сертификацията в този курс гарантира качество на полученото знание и умения и приложимост в условията на смесени култури и глобални екипи /http// www.ebcl.eu/. Казусите и упражненията могат да бъдат подбирани според сектора на участниците в обучението.
Повече
Финансов анализ
Курсът е организиран в две части: ПОГЛЕД НАЗАД и финансови техники за анализ на изпълнението, бенчмарк в сектора и очертаване на пълната картина на успеха или проблемите и ПОГЛЕД НАПРЕД и избор на алтернативи за действие според целите на организацията чрез управленски техники за планиране и анализ на бъдещи дейности.
Повече
Excel - Практически приложения
В рамките на 45 присъствени часа, курсът подготвя участниците за ефективно използване на възможностите на Ексел за организиране, анализи и визуализация на информация и работни резултати.
Повече
Техники за креативно мислене в екипа
Всеки ли може да бъде креативен? Защо не винаги креативната идея води до иновация? Има ли работната среда влияние върху креативността на индивида и екипите? Как да стимулирате креативност в екипа, който ръководите? Тези и други въпроси се разглеждат в курса, като се упражняват техники, стимулиращи креативност на работни екипи.
Повече
Реинженеринг на бизнес процеси
Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела, използване на генерични процеси от добри практики и управленски стандарти. Моделиране на бизнес процеситe с BPMN 2.0.
Повече
Agile лидер
Agile лидерството е съвременният отговор за гъвкаво поведение на Лидера в отговор на предизвикателството да се работи в турбулентна бизнес среда. Развиването на мислене и навици за agile лидерство преминава през трите нива на лидерско поведение: в работния екип, в мрежата от партньорства в процеса на доставяне на продукт и в цялата организация за развитие на хората и ръст на бизнеса.
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби
Искате ли да възприемете системен поглед към своята дейност, като добавите компетентност за анализ на пазарна позиция и отличаване на своите продукти и услуги за постигане на предимство? Искате ли да направите и "следваща стъпка" към умения за подготовка на бюджет за проектна идея? Предлагаме ви сертификационен курс за надграждане на компетенции по бизнес планиране EBC*L Business planning - международно признат стандарт за бизнес образование. Приет е в повече от 30 държави. Демонстрира експертиза за управление на бизнеса на международно признато ниво.
Повече
Бюджетиране
Умеете ли да планирате бъдещата дейност с отчитане на различните оперативни и капитални разходи, които ще се наложи да направите? Познавате ли предизвикателствата и проблемите в процеса на бюджетиране? Този курс ще въведе практически подходи, ще разкрие практики в различни сектори и ще обясни аргументите на алтернативните подходи в планирането.
Повече