Календар

PRINCE2® Practitioner (On-line)
Сертификатът PRINCE2® Practitioner е следващо ниво на професионална компетентност за хора със сертификат PRINCE2® Foundation. Курсът е подготовка за сертификационен изпит PRINCE2® Practitioner.
Повече
Бизнес комуникация в глобален екип (сега и On-line)
Владеете ли "езика на бизнес комуникацията"? Как градите доверие сред колеги и бизнес партньори? Можете ли да адаптирате стила си на комуникация според "другата страна" в различни ситуации? Всичко това можете да обсъдите заедно с други участници в курса "Бизнес комуникация".
Повече
Техники за креативно мислене в екипа (сега и On-line)
"Всеки от нас има потенциал да бъде креативен. Единственият проблем е как този потенциал да бъде задействан!" (Пол Джонсън) Малките деца забелязват всичко, задават въпроси за всичко, искат да разберат защо и как се случват нещата около тях. Защо възрастните хора спират да забелязват? Как условията на работа, поставянето на задачите и работните отношения влияят върху креативността на индивида и на работните екипи? Как да стимулирате креативност в екипа, който ръководите? Тези и други въпроси се разглеждат в курса, като се упражняват техники, стимулиращи креативност на работни екипи.
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби (сега и On-line)
Имате ли бизнес идея за стартъп или за подобрения в бизнеса? Как да я развиете и аргументирате с Бизнес план? Как да отговорите на въпросите "Каква е ползата?", "Какъв е бизнес рискът?", "Каква е необходимата инвестиция?". Този курс ще ви подготви стъпка по стъпка за структурата и елементите на бизнес плана на вашата идея, така че да привлечете вниманието и да спечелите доверието за финансирането й. С този курс ще направите и "следваща стъпка" към кариерното си развитие с добавяне на международно сертифицирани компетенции за бизнес планиране. EBC*L Business planning е сертификат от портфолиото EBC*L с международно признание, стандарт за бизнес компетенции в мениджмънта.
Повече
Управление на организационна промяна (сега и On-line)
"В усилията за промяна, културата идва последна, не първа!" (Джон Котър) Съществуват добри методологии за управление на техническите аспекти на промяната. Проблемите в процеса на промяна възникват, когато комуникирате промяната с хората, които трябва да приемат и да се ангажират с новата практика. В този курс ще чуете и упражните модели и техники за двата аспекта на процеса на бизнес промяна. Ще проверите личната си нагласа и ще обогатите познанието и опита си.
Повече
Икономика и мениджмънт
Професионална квалификация: Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: икономист, Трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 6 месеца или по-кратко обучение по част от проесия за избрани дисциплини от кандидата.
Повече
Бизнес администрация
Професионална квалификация в специалност "Бизнес администрация" за професия "Офис мениджър". Трета квалификационна степен лицензирано обучение от НАПОО. Пълната програма за държавно свидетелство за професия е 960 уч.часа (около 6 месеца). Предлагаме по-кратки програми за част от професия по избрани от кандидата дисциплини. Допустимо за обучение с ваучер.
Повече
EBC*L–В Бизнес планиране, маркетинг и продажби (сега и On-line)
Имате ли бизнес идея за стартъп или за подобрения в бизнеса? Как да я развиете и аргументирате с Бизнес план? Как да отговорите на въпросите "Каква е ползата?", "Какъв е бизнес рискът?", "Каква е необходимата инвестиция?". Този курс ще ви подготви стъпка по стъпка за структурата и елементите на бизнес плана на вашата идея, така че да привлечете вниманието и да спечелите доверието за финансирането й. С този курс ще направите и "следваща стъпка" към кариерното си развитие с добавяне на международно сертифицирани компетенции за бизнес планиране. EBC*L Business planning е сертификат от портфолиото EBC*L с международно признание, стандарт за бизнес компетенции в мениджмънта.
Повече