От управителя

Защо да изберете програмите на Училището?

  • Предлагаме актуално и практически приложимо знание за бизнеса, което прави хората и органзациите по-конкурентни.
  • С нашите програми за кратки курсове и по-продължителни професионални и сертификационни обучения можете да подобрите отделна своя компетентност, да развиете нови знания и умения, да разширите кръгозора си за тенденции в бизнеса или да придобиете сертификация за кариерно развитие.
  • Гарантираме за качеството на предоставяните обучения с международната акредитация на Училището, като EBC*L Академия, получена от EBCL International, Aвстрия, с националния лиценз от НАПОО за съответствие с националните стандарти за обучение, със сертификацията на нашите преподаватели и партньори в областта на ИСО стандарти, Управление на проекти и услуги /PRINCE, ITIL/.
  • Непрекъснато обогатяваме и актуализираме предлаганите обучения с теми, произтичащи от динамиката на бизнес средата и тенденциите в различни индустрии.
  • Ценим високо признанието на нашите клиенти – големи български и международни организации, които обучават и сертифицират свои служители  в нашите учебни програми.

Гъвкави форми на обучение

Според възможностите и желанието за време и форма на учене, предоставяме:

– присъствени курсове, за тези, които държат на срещи и обсъждане „лице в лице“,

– уеб-базирано обучение през сайта ни на български https://e-learning.bg   и на английски http://e-learning.sbc.bg , подпомагано с виртуална класна стая за консултации и присъствени семинари за подготовка за сертификационен изпит,

– мобилна апликация за обучение през платформата OMLP за Андроид, подходяща за къстомизирани учебни проекти,

Екип от преподаватели

Екипът ни включва практици с опит в академичното, професионално и вътрешно-фирмено обучение на специалисти с работен опит и младежи тепърва навлизащи в работна среда. 

Учебното съдържание

Учебните материали са разработени в съответствие с добрата практика за материали за работещи специалисти. Сертификационните ни курсове за международни сертификати са достъпни на български /мениджърски програми/и английски език /мениджърски програми, ИТ сертификационни програми/.

Курсовете се предлагат във варианти за отворено обучение със стандартизирано съдържание и за вътрешнофирмено обучение с подбор на съдържание след анализ на потребностите. За вътрешнофирмени обучения разработваме упражнения и казуси за конкретната индустрия и сфера на дейност.

Учебното съдържание е с практически фокус. Разбирането на участниците се стимулира и развива с тестове, упражнения, ролеви игри и казуси.

Разходите

Гъвкавите форми на присъствено и он-лайн обучение предоставят възможност за избор на нашите клиенти на най-удобен вариант с баланс на ползите и разходите  за пътуване и присъствено време.

Ние сме гъвкави по отношение бюджета на клиентите.

Как работи платформата за уеб-базирано обучение?

Уеб-базираните ни  платформи https://e-learning.bg с курсове на български и https://e-learning.sbc.bg на английски език са достъпни от целия свят, 24 часа в денонощието.

Нашето учебно портфолио

Ние развиваме учебните си програми в  направления:

Професионални квалификации с фокус върху развитието и управлението на бизнеса;

Сертификационни курсове  за професионални и бизнес компетенции;

– Колекция от отворени курсове със силна практическа насоченост и актуално знание за съвременното управление на бизнеса;

Вътрешнофирмени обучения, развивани специално за потребностите на Клиента.

За клиентите си предлагаме и консултации и одит в сферата на  квалификациите и практическия ни опит.

 

Училището помогна на много хора и организации да се справят с конкретни предизвикателства. Ако ви е любопитно да узнаете как , обадете се за среща и разговор!

д-р Светлана Дренска,

Управител