Представяне

Нашият бизнес – Помагаме за развиването на бизнес компетенции.

Нашите ценности – Практически знания и умения, етични бизнес отношения

Нашата визия –  Компетентни хора в компетенти организации

Нашият слоган – Бъди компетентен!

Фактите:

06 юли 2005

Учредяване на Училището за бизнес компетенции ЕООД

25 януари 2006

Получаване на акредитация от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение – НАПОО. Лицензията акредитира обучения с издаване на държавни свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение за специалности:

 • Индустрия
 • Търговия
 • Икономика и мениджмънт
 • Бизнес администрация
 • Икономическа информатика
 • Малък и среден бизнес
 • Бизнес услуги
 • Административно обслужване
 • Маркетингови проучвания

За периода 2012 – 2018 в ЦПО към Училище за бизнес компетенции са издадени над 500  свидетелства за професионална квалификация и над 400 удостоверения за придобити компетентности по част от професия. Документите се признават в страните от ЕС и останалите, с които България има подписани спогодби за признаване на дипломи и професионални квалификации.

1 декември 2006 – 01 декември 2014

Акредитация от EBC*L International – The European Business Competences Licence, като първият в България обучителен и изпитен център за сертификата за бизнес компетенции EBC*L в три нива на бизнес компетенции.

 • 2006 г. – ниво  A Business economics – Финанси за нефинансисти,
 • 2007 г. – ниво  B Business planning, Marketing and Sales, Financial planning, Investment analysis – Бизнес планиране, Маркетинг и продажби, инвестиционен анализ
 • 2011 г.- ниво C Leadership and Management – Лидерство  имениджмънт
 • 2011 г. – обща сертификация EBC*L ECM European Certified Manager – General management certificate, обединяващ трите сертифицирани области на компетентност.
 • 2014 г.  Акредитация на Училище за бизнес компетенции от EBC*L International, Aвстрия като EBC*L Aкадемия.

EBC*L е резултат от сътрудничеството на университети и големи корпорации от Германия и Австрия, и се прилага, като практически ориентирана мениджърска сертификация, с над 40000 сертифицирани специалисти в света от международната мрежа от EBC*L центрове в Европа, Азия и Арабския свят. В Училище за бизнес компетенции  до момента са сертифицирани над 600 специалиста. EBC*L е препоръчан като добра практика за обучение на предприемачи от Европейската комисия. В Европа са сертифицирани над 40000 души в различни страни от мрежата сертификационни центрове EBC*L International.

1 юли 2006 – до сега 

Развита дзистанционна форма на обучения, предлагане през уеб-платформа за e-learning, базирана на Class Server. През 2012г.  е направена миграция към Moodle. Развиване на уеб-базирана платформа за бизнес обучения на български и английски език / https://e-learning.bg   https://e-learning.sbc.bg  /. През 2019 г. се извършва миграция към последната версия на Мудъл 3.6.

2012 – до сега

Стартира предлагане на сертификационни обучения за управление на поректи и ИТ услуги по споразумение с Open Management Education Center – Полша

PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, ITIL, Agile PM, Agile BA, AMSIS.

Сертифицирани над 600 специалиста в областта на ИТ.

2016 – 2017

Разработена е мобилна апликация за Андроид с бизнес обучения за предприемачи по европейски проект Open Mobile Learning Platform –OMLP. ОМLP – Business Survival Kit съдържа 10 разработени курса на български, английски, испански, португалски, румънски, чешки, по теми – Финансови показатели на бизнеса, Бюджетиране, Бизнес комуникация, Иновации, Нетуъркинг, Решаване на бизнес проблеми, Дигитална компетентност за бизнес решения и др.

2017-2018

Разширяване на портфолиото от дейности с обвързване на бизнес обученията с анализ и консултации в области: работа с хора, анализ и реинженеринг на бизнес процеси,  идентификация на рискове,  планиране на дейности и процеси за съответствие с GDPR.  Фокус върху сертификационни програми и партниране с компании за вътрешнофирмени обучения и консултации.

2009 – 2018 

Изпълнени над 20 национални и мждународни проекти, съфинансирани от Европейски фондове (ESF OPHRD, ERDF, Програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“, Програма за предпиремачи“, Erasmus +, ISF Fund: Police, Priority 3 etc.). Активности в проектите: индивидуални и фирмени обучения и консултации в областта на развиване на компетенции на хора в компаниите, индивидуални професионални обучения с ваучери, развиване на програми и консултантски услуги в областта на иновации, реинженеринг на процеси, защита и сигурност, къмплайънс на процеси и практики и др.