Представяне

Нашият бизнес – Помагаме за развиването на бизнес компетенции.

Нашите ценности – Практически знания и умения, етични бизнес отношения

Нашата визия –  Компетентни хора в компетенти организации

Нашият слоган – Бъди компетентен!

Фактите:

06 юли 2005

Учредяване на Училището за бизнес компетенции ЕООД

25 януари 2006

Приключва акредитирането ни от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение – НАПОО. Училището получава лиценз за професионално образование и обучение по ключови компетенции и статут на Център за Професионално Образование с право да обучава и провежда изпити.

Лицензията позволява да издаваме свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение за следните професии:

 • Индустрия
 • Търговия
 • Икономика и мениджмънт
 • Бизнес администрация
 • Икономическа информатика
 • Малък и среден бизнес
 • Бизнес услуги
 • Административно обслужване
 • Маркетингови проучвания

Нашите свидетелства и удостоверения за придобити компетентности се признават от всички страни, с които България е сключила договор за взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации, включително в Европейския съюз.

1 юни 2006

Училището е акредитирано от EBC*L International – The European Business Competences Licence и става първият в България обучителен и изпитен център за сертификата за бизнес компетенции EBC*L. EBC*L е резултат от сътрудничеството на университети и големи корпорации от Германия и Австрия, и идва да запълни празнотата между нужни на бизнеса компетенции и университетското образование.

Програмите на EBC*L са 100% фокусирани върху практиката. Развитието на мениджърските сертификати за бизнес компетенции включва:

 • декември 2006г. – начало на сертификация в ниво EBC*L A Business economics,
 • октомври 2007г. – начало на сертификация в ниво EBC*L B Business planning, Marketing and Sales, Financial planning, Investment analysis,
 • октомври 2011г.- начало на сертификация в ниво ЕBC*L C Leadership and Management
 • декември 2011г. – обща сертификация EBC*L ECM European Certified Manager – General management certificate.

EBC*L е препоръчан като добра практика за обучение на предприемачи от г-н  Simone Baldassarri, Commissioner, European Commission – Directorate General for Enterprise and Industry.

1 юли 2006

Пускане в редовна експлоатация на уеб-платформа за e-learning.

2006 – досега

Развитие на портфолиото от учебни програми в 3 направления

Професионални квалификации – в рамките на лиценза на НАПОО;

Сертификационни програми – EBC*L, професионално управление на ИТ;

Отворени курсове – колекция от иновативни методи за бизнес.

Позициониране на Училището като доставчик на компетенции за личности и фирми.

2009 – досега

Интензивна работа по програмите „Аз мога“, „Предприемчиви българи“ и „Аз мога повече“ на Агенцията по заетостта и Европейския социален фонд.

2012

Споразумение с Open Management Education Center – Полша за организиране на обучения по световно признати добри практики за управление на проекти и ИТ – PRINCE2, ITIL и др. и старт на обученията.

Споразумение със Syntea – Полша и акредитиране на Училището като обучителен и изпитен център за сертификата VCC – Vocational Competence Certificate и старт на обученията.

Развиване на уеб-базирана платформа за бизнес обучения на английски език и преход към учебни  платформи на български и английски език, базирани на Moodle / https://e-learning.bg   https://e-learning.sbc.bg  /.

2013

Стартиране на сертификационна програма за архитекти на информационни системи AMSIS във версии AMSIS Foundation, AMSIS Practitioner.

2014

Акредитация на Училище за бизнес компетенции от EBC*L International, Aвстрия като EBC*L Aкадемия за програми по Лидерство и Мениджмънт и сертифициране на бизнес компетенции.

2015

На 25 юни 2015 г. Училище за бизнес компетенции сключи договор за партньорство с PEOPLECERT International, световно известен доставчик на услуги за сертификационни изпити, тестване и оценка.

Целта на партньорството е глобализация на сертификационната програма за системни архитекти AMSIS, разработена и регистрирана с търговски марки  AMSIS Foundation, AMSIS Practitioner от Училище за бизнес компетенции и предлагана на българския пазар от 2013г.

Сътрудничеството с PEOPLECERT е гаранция за високо качество и дава независима оценка на професионалната компетентност на системните архитекти, обучавани по програмата AMSIS.

2016

Стартира разработката на мобилна апликация за бизнес обучения по европейски проект Open Mobile Learning Platform.

2017

Първа версия на мобилна апликация за Андроид за бизнес обучение за предприемачи – OMLP – Business Survival Kit с разработени курсове на български, английски, испански, португалски по теми – Финансови показатели на бизнеса, Бюджетиране, Бизнес комуникация, Иновации, Нетуъркинг, Решаване на бизнес проблеми, Дигитална компетентност за бизнес решения и др.

2018

Разширяване на портфолиото от дейности с обвързване на бизнес обученията с анализ и консултации в области работа с хора и реинженеринг на бизнес процеси.  Фокусиране върху отворени курсове за сертификационни програми и партниране с компании за вътрешнофирмени обучения и консултации.

2019

Актуализиране на платформата за е-learning  и миграция към версия на Мудъл 3.6.

Актуализиране на съдържание на сертификационни международни програми и програми за професионална квалификация с въвеждане на нови бизнес модели и техники в области мениджмънт, икономика, бизнес организация, информационни технологии.