Блог

/ Всичко от блога

“Tийм лидерът на ИТ екип – добра практика и инструменти за ефективност”

ChallengesСрещата на 16 юни събра специалисти от ИКТ индустрията - HR, оперативни ИТ мениджъри, мениджъри с отговорности за учене и развитие.

Обсъдихме предизвикателствата пред традиционните подходи за развиване на меки умения на тийм лидерите, очертани в четири зони на екипната работа:

- непрекъсната спирала от краткосрочни цели, които трупат напрежение за екипите, липса на приоритизация и загуба на дългосрочна визия;

- неефективни екипни взаимодействия в организации, базирани на функционална организация на екипите, “заключване” във функцията;

- неравнопоставеност на ролите в проектния екип, което предизвиква “групово мислене” и блокира сътрудничеството;

- динамична оперативна среда, налагаща непрекъсната промяна на изисквания на клиенти, добавяне на задачи в беклога, много отворени задания, част от които не се приключват в срок или се приключват с недоработки /технически дълг/.

Илюстрирахме принципите, част от добрите практики и инструменти, които предлагаме в нашите вътрешнофирмени обучения за преодоляване на тези трудности пред ИТ тийм лидерите.

16 June 4June - 516 June 316 June-2June-16-1June 16 6