Управление на промяната

Change management                “Непрекъснатата промяна е закон на живота и тези, които  гледат само назад или виждат единствено  днешния ден, със сигурност ще пропуснат бъдещето”.     Джон Ф. Кенеди

Курсът ” Управление на промяната” е насочен към специалисти с отговорности за управление на дейности и/или проекти, свързани с промяна в технологии, структури, инициативи за подобрение в работна среда.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА

  • да въведе термини, свързани с управлението на процеса на промяна в организациите,
  • да илюстрира с примери процесите на управление на ограничена и неограничена промяна,
  • да запознае участниците в обучението и да упражни уменията им за прилагане на диаграмни техники за целите на анализа, планирането и контрола на въвеждане на промяната в работна среда,
  • да стимулира споделяне, обсъждане, дискусии, свързани с примери от личната практика, трудности и проблеми, както и успешни практики за преодоляването им.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Двудневно обучение – 16 часа.

ТЕМИ НА КУРСА

1. Контекст на промяната – ограничена и неограничена промяна, обхват, етапи в процеса и фактори с ефект върху избора на подходяща стратегия.

2. “Да очертаем промяната” – въведение в схемните техники, подпомагащи анализа, планирането и контрола в процеса на промяна.

3. Подход към управление на ограничена промяна. План, формиране на ръководен екип, критерии за напредък, управление по етапите на въвеждане на промяната. Инструменти за планиране и контрол.

4. Хората в промяната – нива на работа с хората. Комуникационен план и управление на съпротивата.

Практика в курса

Темите ще бъдат съпроводени с тестове, ролева игра, екипна работа за анализ и планиране на дейности за промяна по казуси, индивидуални упражнения, презентации и обсъждане в групата.

График на курса Change management

ЦЕНА на курса 300 лв. без ДДС