ENTRE-YOU Подготовка за Първо работно място

slide2-humanУчаствали ли сте в процес на набиране и подбор на кандидати за работа? Срещали ли ли сте се с младежи, за които това би било Първо работно място?

Споделеният опит от повечето подобни срещи се изразява с едно изречение “Не са подходящи!”

Какво означава това…

- Младежите имат нереални очаквания?

- Младежите не са си направили труда да проучат информация за фирмата, в която кандидатстват?

- Младежите не са готови да проявяват  инициативност и да се отличат?

- Не са подготвени?

Подготовката на младите хора за първото им работно място може да следва различен път.

  •     Самостоятелна ориентация в изискванията и активно търсене на информация за предварителна подготовка преди срещи с работодатели.
  •     Ориентация в процеса на участие в стажантски програми, организирани от компаниите.

Опитът на работодателите в процеса на наемане и подбор на млади хора без работен стаж разкрива, че в повечето случаи липсва предварителна нагласа и “мислене за работата, като отговорност и място, в което работиш и учиш заедно с другите”.

Училище за бизнес компетенции организира среща по темата. Като участник в международния проект ENTRE-YOU в периода 2015 – 2017, заедно с партньорите ни от Австрия, Румъния, Унгария, Хърватска, Испания и Холандия проведохме предварителни проучвания и развихме съдържание на програма за адаптация на млади хора без работен опит към изискванията на Първо работно място. Освен изграждането на базови умения за лична и екипна ефективност, с активностите в програмата провокираме  мислене у младите хора за поемане на отговорност и инициативност на работното място.

Програмата е изградена от 5 модула с елементи на присъствени тренинги и задания за самостоятелна работа. Темите на модулите са:

Moдул 1: Стимулиране на мисленето за личната мотивация в живота и готовност за про-активно поведение

Moдул 2: Провокиране на мислене за личните цели и поемането на отговорност ”Да бъдеш  CEO в собствения си живот”

Moдул 3: Развиване на базови социлни умения

Moдул 4: Въведение към фундаменталните знания за правилата и изискванията на Бизнеса

Moдул 5: Подготовка на Личен план за следващите стъпки

За да обсъдим приложимостта на подготвената програма и възможността за предоставяне на материали за вграждане в корпоративните стажантски програми, Училище за бизнес компетенции организира дискусионна среща.

Дата на провеждане: 22 май от 14.00 до 17.30

Адрес: 1303 София, ул. Пиротска 45 офис 20.

Дневен ред на срещата

  1. Представяне на целите,   методиката и учебните ресурси на проекта  ENTRE_YOU.
  2. Демонстриране на елементи от упражнения, ролеви игри, дискусии, като част от различните модули в програмата.
  3. Обсъждане на приложимост на учебните ресурси в стажантските програми.
  4. Обсъждане на начина на съдействие на Училище за бизнес компетенции за предоставяне на учебните ресурси и методиката за практическо използване.

Срещата е на сочена към HR мениджъри, тренинг мениджъри, мениджъри с птгпвпрност за работни стажове в компанията.

Желаещите да участват, могат да се регистрират на адрес office@sbc .bg с посочване на име, позиция  и компания, която представляват.